Аналіз виконання Плану заходів із впровадження Стратегії Львівської області за 2017-2018 роки

0

Ефективним засобом становлення сучасної моделі державної регіональної політики в Україні стало реформування системи управління регіональним розвитком, зокрема системи стратегічного планування.

На сьогодні діє Державна стратегія регіонального розвитку до 2020 року, всі регіони України мають затверджені Стратегії розвитку до 2020 року та Плани заходів із їх впровадження. Більшість областей вже звітували за виконання Планів заходів за 2015-2017 роки (І фаза) і затвердили Плани заходів на 2018-2020 роки (ІІ фаза). Стратегія розвитку Львівщини до 2020 року та План заходів її впровадження були ухвалені Львівською обласною радою лише 29 березня 2016 року та 21 березня 2017 року відповідно.

Сьогодні в області розпочинається процес формування Плану заходів на 2019-2020 роки. Мета пропонованого дослідження полягає в аналізі виконання Плану заходів Львівщини за 2017-2018 роки, порівнянні результатів Львівщини з іншими областями України (зокрема Рівненської і Харківської) та, при потребі, оптимізації процесу формування Плану заходів. Для цього в дослідженні проаналізовані такі ключові питання:

1.    В чому полягають ключові проблеми реалізації Планів заходів з реалізації регіональних стратегій розвитку у 2015-2017 роках на прикладі 3-х областей (Рівненської, Харківської та Львівської)?
2.    Які зміни були внесені до Планів заходів з реалізації стратегій розвитку Рівненської та Харківської областей на 2018-2020 роки?
3.    Яким чином відбувається відбір проектів до Планів заходів із впровадження регіональних стратегій розвитку?
4.    Як формується бюджет Планів заходів?

На основі проведеного аналізу було виявлено, що у всіх 3-х областях Плани заходів мали ряд типових недоліків – значна кількість проектів/заходів; завищені обсяги фінансування; розбалансованість між стратегічними цілями (програмами) регіональних стратегій; відсутність в складі заходів обласних цільових програм. При формуванні Планів заходів на 2018-2020 роки в Рівненській і Харківській областях були враховані проблемні місця попередніх планів і внесені зміни – збалансовано кількість проектів та коштів між стратегічними цілями; включено до складу Планів обласні цільові програми; зменшено кількість проектів з одночасним збільшенням загального бюджету, що дало можливість сформувати значимі регіональні проекти.

Однак, і надалі при формуванні Планів заходів залишаються проблемні місця ключові з яких – незрозумілі критерії відбору регіональних проектів до Планів заходів та їх подальшого фінансування; ігнорування чинних секторальних стратегічних документів та планів з їх впровадження. З огляду на це дослідженням пропонується методика відбору проектів та їх ранжування з метою формування ефективних планів заходів із впровадження регіональних стратегій.

За результатами дослідження ключовим суб’єктам регіональної політики у Львівській області – обласній державній адміністрації та обласній раді пропонуються рекомендації щодо формування Плану заходів Львівщини на 2019-2020 роки, які полягають в наступному:

1.    Збалансувати кількість проектів та коштів між стратегічними цілями (програмами) Плану заходів, звернувши особливу увагу на програми, які значно відстали в попередній період «Відкриті кордони» та «Туристична привабливість»
2.    Узгодити перелік проектів до Плану заходів та переліки заходів/проектів як вже затверджених, так і перспективних регіональних секторальних стратегій, зокрема Стратегії управління відходами до 2030 року, Стратегії розвитку гірських територій Львівської області на 2018 – 2022 роки, Стратегії розвитку малого та середнього підприємництва Львівської області, Експортної стратегії Львівщини
3.    Застосувати підходи, запропоновані цим дослідженням при відборі проектів до Плану заходів та їх пріоритетизації.
4.    В узагальнених кількісних показниках Плану заходів орієнтуватись на відбір не більше 100 проектів із бюджетом до 7 млрд. грн

Завантажити (PDF, 1.65MB)

Коментарі