Дослідження інфраструктурної спроможності адміністративних центрів майбутніх спроможних територіальних громад Львівської області

0

В Україні закладено конституційні засади місцевого самоврядування. Проте розвиток місцевого самоврядування фактично здійснювався лише на рівні територіальних громад міст обласного значення (за невеликим виключенням). Оскільки абсолютна більшість територіальних громад через подрібненість та відверто слабку матеріальну основу є неспроможними виконувати свої повноваження, а система місцевого самоврядування не забезпечує актуальних потреб більшості українського суспільства.

1 квітня 2014 року Кабінет Міністрів України схвалив Концепцію реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в України, відповідно до якої основними завданнями адміністративно-територіальної реформи визначено:

 • забезпечення доступності та якості публічних послуг;
 • досягнення оптимального розподілу повноважень між органами місцевого самоврядування та органами виконавчої влади;
 • визначення обґрунтованої територіальної основи для діяльності органів місцевого самоврядування та органів виконавчої влади з метою забезпечення доступності та належної якості публічних послуг, що надаються такими органами;
 • створення належних матеріальних, фінансових та організаційних умов для забезпечення виконання органами місцевого самоврядування власних і делегованих повноважень.

Публічні послуги повинні надаватися відповідно до державних стандартів з урахуванням територіальної доступності (надання послуг на території громади, де проживає особа), належної матеріально-технічної бази для надання основних форм публічних послуг (органи місцевого самоврядування повинні мати у своєму розпорядженні відповідні приміщення та інфраструктуру), відкритості інформації про послуги, порядок та умови їх надання та професійності їх надання.

Доступність та належна якість публічних послуг забезпечується шляхом оптимального розподілу повноважень між органами місцевого самоврядування та органами виконавчої влади на різних рівнях адміністративно-територіального устрою за принципами субсидіарності та децентралізації.

Органам місцевого самоврядування базового рівня надаються повноваження відповідно до їх кадрового, фінансового, інфраструктурного потенціалу та ресурсів на новій територіальній основі.

За інформацією Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, до адміністративних центрів спроможних громад будуть перенесені з районних центрів місця надання низки важливих послуг – адміністративних, соціальної допомоги через територіальні центри, пожежні, правоохоронні, санітарно-епідеміологічної служби тощо.

Відповідно до Концепції, основними повноваженнями органів місцевого самоврядування базового рівня будуть:

 • забезпечення місцевого економічного розвитку (залучення інвестицій, розвиток підприємництва);
 • розвиток місцевої інфраструктури, зокрема доріг, мереж водо-, тепло-, газо-, електропостачання і водовідведення, інформаційних мереж, об’єктів соціального та культурного призначення;
 • планування розвитку території громади;
 • вирішення питань забудови території (відведення земельних ділянок, надання дозволів на будівництво, прийняття в експлуатацію будівель);
 • благоустрій території;
 • надання житлово-комунальних послуг (централізоване водо-, теплопостачання і водовідведення, вивезення та утилізація відходів, утримання будинків і споруд, прибудинкових територій комунальної власності);
 • організація пасажирських перевезень на території громади;
 • утримання вулиць і доріг у населених пунктах;
 • забезпечення громадської безпеки;
 • гасіння пожеж;
 • управління закладами середньої, дошкільної та позашкільної освіти;
 • надання послуг швидкої медичної допомоги, первинної охорони здоров’я, з профілактики хвороб;
 • розвиток культури та фізичної культури (утримання та організація роботи будинків культури, клубів, бібліотек, стадіонів, спортивних майданчиків);
 • надання соціальної допомоги через територіальні центри;
 • надання адміністративних послуг через центри надання таких послуг.

За інформацією Мінрегіонбуду, у разі нестачі приміщень, інших елементів інфраструктури для надання всіх необхідних послуг громадам надаватиметься допомога з Державного бюджету на їх придбання чи побудову – саме тому наявність вже діючої інфраструктури в Центрі є важливим фактором ефективності адміністративно-територіальної реформи на відповідній території.

Метою дослідження є оцінка наявності/відсутності діючої інфраструктури сільських та селищних Центрів, визначених Перспективним планом формування спроможних громад Львівської області, а також визначених в результаті добровільного об’єднання громад після схвалення Львівською обласною радою Перспективного плану. А саме – освітньої, медичної, культурної, а також наявність поштових відділень та відділень банків, пожежно-рятувальних частин та дільничних пунктів міліції. Для дослідження використовувалася відкрита інформація з офіційних сайтів органів державної влади та місцевого самоврядування, а також ПАТ «Ощадбанк» та УДППЗ «Укрпошта».

Завантажити (PDF, Невідомий)

Коментарі