Інвентаризація державної допомоги на прикладі Львівської області

0

Угода про асоціацію Україна-ЄС є одним із найбільш вагомих міжнародних документів за всю історію України, який забезпечує створення європейського каркасу для розвитку української політики та економіки, фіксує зовнішні зобов’язання щодо необхідних реформ. Розділ IV «Торгівля і питання пов’язані з торгівлею» містить всі положення УА щодо адаптації регуляторних норм в Україні до відповідних стандартів Європейського Союзу, зокрема державної допомоги.

Відправною точкою змін щодо запровадження європейської моделі державної допомоги в Україні можна вважати прийняття Закону України «Про державну допомогу суб’єктам господарювання» 01.07.2014 і який набрав чинності у повному обсязі 02.08.2017. Законом було визначено основного виконавця – Антимонопольний комітет України (надалі – АМКУ) та надано йому відповідні повноваження.

На сьогодні основу державної допомоги суб’єктам господарювання в Україні складають сотні форм допомоги, значна частина яких – необґрунтовані державні гарантії за рахунок бюджетних коштів, сумнівні податкові пільги, вибіркові списання податкового боргу, дотації окремим суб’єктам господарювання стали «невід’ємною» частиною української економіки і негативно впливають на конкурентне середовище.

Аналіз рішень, прийнятих у 2018 році АМКУ за результатами розгляду повідомлень та справ про державну допомогу засвідчив, що з усієї кількості близько 2% подавалось обласними та районними державними адміністраціями, органами місцевого самоврядування базового рівня. Така незначна кількість повідомлень викликає ряд запитань, зокрема щодо: недостатньої обізнаності їх працівників із Законом України «Про державну допомогу суб’єктам господарювання» та правовими наслідками його невиконання; можливої відсутності державної допомоги суб’єктам господарювання на місцевому рівні; нерозуміння працівниками адміністрацій механізмів аналізу публічних ресурсів на предмет державної допомоги та підготовки відповідних повідомлень до АМКУ тощо.

Пропонованим дослідженням ставилося за мету здійснити оцінку державної підтримки на обласному рівні на предмет наявності чи відсутності державної допомоги суб’єктам господарювання та запропонувати відповідну методику оцінки. Для цього було проаналізовано фінансові ресурси державної підтримки на обласному рівні, розбиті на 3 категорії: ресурси, передбачені в державному бюджеті для центральних органів виконавчої влади, які залучаються для потреб області; ресурси обласних цільових програм та ресурси обласного бюджету, які надаються суб’єктам господарювання як індивідуальна державна допомога.

В свою чергу кожна із вищеозначених категорій державної підтримки аналізувалась за 4-ма критеріями: поширюється чи не поширюється дія Закону на конкретну категорію державної підтримки; обсяг державної підтримки; дата надання підтримки – державна допомога, яка надавалась до 02.08.2017; виявлення можливих ознак державної допомоги. За результатами дослідження було отримано такі висновки:

  1. Фінансовими джерелами, з яких структурними підрозділами Львівської ОДА чи юридичними особами, що діють від їх імені надається державна підтримка суб’єктам господарювання упродовж 2017-2019 років в області є: 5 субвенцій центральних органів влади; кошти обласного бюджету в рамках 33 діючих обласних цільових програм; індивідуальна підтримка 2-х комунальних підприємств та 213 комунальних закладів Львівської обласної ради.
  2. До категорії «Чинна державна допомога» не підпадає жодна фінансова підтримка, що надавалась у Львівській області суб’єктам господарської діяльності, оскільки станом на 01.04.2019 року Львівською ОДА не подавались АМКУ Повідомлення про нову державну допомогу і щодо якої могло бути прийняті рішення АМКУ про допустимість такої допомоги.
  3. До категорії «Незначна державна допомога» підпадають: всі заходи субвенції «Модернізація та оновлення матеріально-технічної бази професійно-технічних навчальних закладів», 29 заходів субвенції «Розвиток системи охорони здоров’я у сільській місцевості» та більше 300 заходів 17-ти обласних цільових програм.
  4. Потенційно до категорії «Нова державна допомога» підпадають:
  • підтримка 2-х заходів обласних цільових програм, а саме – «Оновлення  матеріально-технічної бази ПТНЗ» Програми розвитку освіти Львівщини на 2017-2020 роки та «Компенсація пільгового проїзду окремих категорій громадян залізничним транспортом» Комплексної програми соціальної підтримки окремих категорій громадян Львівської області на 2018-2020 роки;
  • індивідуальна підтримка 72 комунальних закладів і установ Львівської обласної ради.

У відповідності до висновків дослідження пропонуються адресні рекомендації структурним підрозділам Львівської облдержадміністрації щодо неподання чи подання до АМКУ звернень за відповідними формами. Незважаючи, що дослідження базується на матеріалах Львівської області і відповідно, рекомендації адресуються Львівській обласній державній адміністрації, підходи та алгоритм оцінювання державної підтримки можуть використовуватися для будь якого рівня виконавчої влади чи місцевого самоврядування.

В ході проведеного дослідження було використано роз’яснення АМКУ з питань застосування законодавства у сфері державної допомоги та рішення АМКУ з питань державної допомоги, які лягли в основу створення бази даних, що спільно із даним дослідженням дає можливість надавачам державної допомоги самостійно проводити оцінку публічних ресурсів на предмет державної допомоги.

Дослідження підготовлено в рамках конкурсу «Громадська синергія: посилення участі громадськості в євроінтеграційних реформах» за фінансової підтримки «Європейської програм» Міжнародного фонду «Відродження».

Завантажити (PDF, 2.35MB)

Коментарі