Конкурс для об’єднаних територіальних громад Львівщини

0
УВАГА! КОНКУРС!
БО «Центр освітніх ініціатив»
Проєкт «Реформа освіти: виклики для об’єднаних територіальних громад»
Конкурс для об’єднаних територіальних громад Львівщини
Запрошення до участі у конкурсі
БО «Центр освітніх ініціатив» (ЦОІ) дотримується принципу надання рівних можливостей без дискримінації за ознакою раси, кольору шкіри, релігії, статі, сексуальної орієнтації, національного або етнічного походження, віку, обмежених фізичних можливостей.
Загальна інформація
На сучасному етапі розвитку демократії в Україні, в умовах реформ іде поступове перетворення державного управління в різних галузях суспільства на демократичне. Ці зміни спостерігаються й у галузі освіти, які знайшли своє втілення у відповідних нормативно-правових документах, зокрема в законах України «Про освіту» (2017), «Про загальну середню освіту» (2020), Національній стратегії розвитку освіти в Україні на період до 2021 року (2013), Концепції «Нова українська школа» (2016).
Інтегруючись в європейський і світовий освітній простір, Україна має враховувати напрацювання, характерні для управління галуззю в інших країнах. Деякі з них можна розглядати не лише як приклад для вивчення, а й як модель для запровадження на базовому рівні об’єднаної територіальної громади (ОТГ) за умов врахування національних особливостей української системи освіти.
Опис проєкту «Реформа освіти: виклики для об’єднаних територіальних громад»
Цей проект зосереджується на освітніх проблемах, які не достатньо вирішуються на даний момент в Україні:
1. Проблеми з методичним супроводом забезпечення якості освітніх послуг на рівні ОТГ.
2. Недостатнє залучення громадян до прийняття управлінських рішень у сфері освіти.
При цьому проект планує активне використання досвіду функціонування системи управління середньою освітою на рівні штатів США.
Мета. Сприяння реформі освіти в Україні шляхом впровадження демократичної моделі управління та забезпечення якості освітніх послуг на рівні сільських об’єднаних територіальних громад у Львівській та Чернігівській областях на основі позитивних практик системи управління середньою освітою США.
Завдання
1. Провести аналітичні дослідження
2. Сприяння створенню системи державно-громадського управління на рівні ОТГ
3. Впровадження 4-х пілотних моделей методичних служб ОТГ на засадах міжмуніципальної співпраці
4. Поширення результатів та інформаційно-організаційний супровід проекту
Тривалість проєкту – до 1 вересня 2021 року
 
Процес подання заявок
Дата запрошення: 7 грудня 2020 року
Кінцевий термін прийому заявок: 14 грудня 2020 року
До цього запрошення додається заява-анкета, яку ОТГ має заповнити та здати до кінцевого терміну – 14 грудня 2020 року. Будь ласка, заповніть заявку і надішліть її на dialog@dialog.lviv.ua.
 
Процес відбору ОТГ
Критерії відбору переможців
 Бажання громади впроваджувати систему державно-громадського управління освітою, зокрема щодо створення Освітньої громадської ради
 Бажання громади створити Центр професійного розвитку педагогічних працівників (ЦПР) на засадах міжмуніципальної співпраці із сусідніми ОТГ
 Участь у передбачених проєктом заходах, зокрема проведенні навчань, проведення засідань громадської ради, напрацювання відповідних нормативних документів та проєктів на співфінансування освітніх заходів
 Забезпечення інформаційно-організаційного супроводу проєкту
Кожному із критеріїв відповідають показники, котрі ранжуються по шкалі від найвищого балу до найнижчого. Додаткові бали нараховуватимуться за підтверджений досвід роботи на користь громади, а також плани щодо подальшого розвитку освіти в громаді.
Для оцінки та присудження балів заявкам ЦОІ створить оцінювальну комісію, яка відбере переможців – по 2 громади у кожній області – Чернігівській та Львівській.
Оголошення переможців: до 19 грудня 2020 року.
 
Проєкт реалізується за фінансової підтримки Посольства США в Україні

Анкета для заповнення:

Завантажити (DOC, 46KB)

Коментарі