Моніторинг екологічної політики Трускавецької громади

0

У ході реалізації проєкту “Екологічна політика Трускавецької громади” в рамках конкурсу «Впровадження стратегічних планів об’єднаних територіальних громад щодо охорони довкілля» за підтримки Міжнародного Фонду «Відродження» та Європейського Союзу ми підготували Звіт «Моніторинг екологічної політики громади».

Необхідність впровадження політики сталого розвитку на місцевому рівні обумовлена розумінням того, що сталий розвиток має починатися та підтримуватися на рівні громади, і відповідно, забезпечення сталого розвитку повинно здійснюватися знизу-догори, тобто від конкретної громади до регіонального, національного і світового масштабу. Забезпечення сталого розвитку громади включає:

  • оцінку господарської місткості і допустимого антропогенного навантаження на природнє середовище території громади;
  • визначення пріоритетів місцевих потреб і доступності економічних, людських та природних ресурсів для їх забезпечення;
  • розробку стратегії сталого розвитку громади;
  • вдосконалення системи місцевого самоврядування й впровадження в неї принципів сталого розвитку.

Такий підхід відповідає сучасним викликам, тому що передбачає прийняття комплексних інтегрованих рішень, а не обмежується частковими рішеннями, які задовольняють одну з цілей сталого розвитку за рахунок інших. В результаті стала громада управляє своїми людськими, природними та фінансовими ресурсами для задоволення поточних проблем, підтримуючи навколишнє природне середовище і забезпечуючи високу якість життя її мешканців. При цьому забезпечуються умови, щоб адекватні ресурси в рівній мірі були наявні для майбутніх поколінь.

Матеріал підготовлено за підтримки Європейського Союзу та Міжнародного Фонду «Відродження» в рамках спільної ініціативи «EU4USociety». Матеріал відображає позицію авторів і не обов’язково відображає позицію Міжнародного фонду «Відродження» та Європейського Союзу».

Завантажити (PDF, 1.38MB)

Коментарі