Оцінка інноваційності конкурсних програм підтримки ініціатив громад в Україні

0

На сьогодні одним із ключових інструментів регіонального розвитку є обласні цільові програми (ОЦП). За останні 5 років намітилась позитивна тенденція до їх упорядкування – зменшення кількості, гарантоване фінансування з боку місцевих бюджетів, узгодження із стратегіями розвитку різних рівнів, публічність процесу.

Також важливим здобутком стало введення в ОЦП конкурсної складової, яка дозволяє не тільки збільшити бюджет програм за рахунок дофінансування з різних джерел, але й робити їх більш публічними, поступово формувати довіру людей до можливості справедливого розподілу публічних коштів, навчати громади готувати конкурентоспроможні проекти до державних і міжнародних фондів.
Серед ОЦП, які максимально наближені до інтересів громад і реалізуються на конкурсній основі у більшості областей України є програми підтримки ініціатив громад. На Львівщині подібна програма під назвою «Конкурс проектів місцевого розвитку» стартувала у 2011 році і поступово нарощувала свій потенціал та інструментарій менеджменту, що дозволило їй стати лідером серед подібних програм в Україні.
Однак, тільки нарощування обсягів фінансування та якісного менеджменту на сьогодні не являється запорукою ефективності програм. Не менш важливими показниками ефективності можна вважати актуальність та інноваційність пріоритетів, які служать лакмусовим папірцем реакції ОЦП на зовнішні зміни та в значній мірі впливають на розвиток громад та регіону в цілому. Зростає роль і показника участі – рівноцінного партнерства основних пайовиків регіонального розвитку (органів влади, громад, бізнесу та неурядового сектора).
Мета дослідження – оцінка інноваційності обласних програм підтримки ініціатив громад в Україні.
Використовуючи відповідні показники оцінювання якості конкурсних складових ОЦП в дослідженні проаналізовані два ключові питання – аналіз пріоритетів та фінансовий потенціал конкурсів.
Відповідно до проведеного аналізу, дослідженням пропонуються рекомендації Конкурсній раді «Програми проведення обласного конкурсу проектів місцевого розвитку у Львівській області на 2017 – 2020 роки», а саме:
1.Ввести в число основних пріоритетів програми пріоритет «Підвищення туристично-рекреаційного потенціалу» з наступними можливими напрямками підтримки:
– Створення або впорядкування туристично-екскурсійних маршрутів та об’єктів
– Облаштування місць відпочинку туристів, зупинок туристичних автобусів, оглядових майданчиків.
– Розвиток мережі та сприяння роботі туристично-інформаційних центрів.
– Підтримка еко-туризму та сільського зеленого туризму
2.Розширити зміст наявного пріоритету «Екологічні ініціативи» за наступними можливими напрямками підтримки:
– Раціональне використання і зберігання побутових відходів – організація роздільного збирання побутових відходів на території населених пунктів та їх переробки.
– Збереження природно-заповідного фонду – проведення спеціальних заходів, спрямованих на запобігання знищенню чи пошкодженню природних комплексів територій та об’єктів природно-заповідного фонду місцевого значення (виготовлення проектів землеустрою, встановлення меж на місцевості, інформаційних знаків).
– Заходи щодо відновлення і підтримки сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану річок, а також заходи для боротьби із шкідливою дією вод – упорядкування джерел, очищення русел малих річок
3.Вивести із пріоритету «Різне» напрям «Об’єднання співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ)» з огляду на некоректність допомоги приватному сектору публічними коштами на грантових засадах. Рекомендувати відповідним департаментам Львівської облдержадміністрації розробити окрему програму підтримки ОСББ на засадах «теплих кредитів».
4.Відмовитись від практики поділу джерел співфінансування проектів по категоріях з додаванням бонусу по окремих категоріях.
5.Переглянути шкалу оцінки критеріїв проектних заявок на предмет зменшення питомої ваги критерію «Відсоток співфінансування» до 10%.
Вищенаведені рекомендації можуть бути використані іншими регіонами в питаннях оптимізації програм підтримки ініціатив громад, які реалізуються на конкурсній основі.

Завантажити (PDF, 1017KB)

Коментарі