Centra informacji publicznej obwodu lwowskiego – w trybie 7/24

0

Krótki opis projektu:

Cel projektu: zapewnienie elektronicznego dostępu do informacji organów władzy i aktywizacja uczestnictwa obywateli w zarządzaniu poprzez propagowanie informacji na temat usług e-administracji i identyfikacji skutecznych kroków, które zwiększą poziom ich wykorzystania wśród ludności obwodu lwowskiego.

Główne zadania projektu: promowanie elektronicznych usług, ustanowienie dialogu “władza – wspólnota”, rozwój usług sieci centrów informacji publicznej.

Główny rezultat: rozwój sieci “punktów dostępu do informacji publicznej / centrów informacji publicznej” w bibliotekach i wzmocnienia ich współpracy z instytucjami rządowymi i polskimi partnerami, co ewentualnie zwiększy dostęp obywateli do informacji publicznej.

Partnerzy projektu:

NGO “Europejski Dialog”
Lwowska rada obwodowa
Regionalne centrum szkolenia lwowskiej obwodowej uniwersalnej biblioteki naukowej.

Okres realizacji: luty-czerwiec 2015.

Grupy docelowe:

Lwowska rada obwodowa i administracja państwowa – podjęcie konkretnych kroków w ramach “Programu rozwoju regionalnego w sprawie informatyzacji obwodu lwowskiego na lata 2015-2017 ” dla priorytetów: elektroniczny dostęp do informacji publicznej i e-zarządzanie dla obywateli.

Konsultanci centrów informacji publicznej w bibliotekach – udział w treningach w Regionalnym centrum szkolenia, testowanie kursu zdalnego z e-zarządzania, poprawy jakości usług doradczych.

Naczelnicy wydziałów kultury rejonowych administracji państwowych oraz wójtów – udział w debatach rejonowych o jakości e-administracji na szczeblu lokalnym i uczestnictwo w obwodowym jarmarku-konferencji “Centra informacji publicznej – jako platforma dla konstruktywnego dialogu między władzą państwową, społeczeństwem, organizacjami pozarządowymi i bibliotekami”

Pracownicy Centrum świadczenia usług administracyjnych – podjęcie konkretnych kroków w ramach “Programu rozwoju regionalnego w sprawie informatyzacji obwodu lwowskiego na lata 2015-2017” dla priorytetów: elektroniczna interakcja organów władzy, usługi elektroniczne, elektroniczny dostęp do informacji publicznej i e-zarządzanie dla obywateli.

Projekt jest finansowany przez Międzynarodową radę naukowych badan i wymian (IREX) w ramach programu międzynarodowej pomocy technicznej “Biblioteki globalne Bibliomist – Ukraina”

Коментарі