Програми підтримки міжмуніципального співробітництва в Україні

0

На сьогодні одним із ключових інструментів регіонального розвитку є обласні цільові програми (ОЦП). За останні 5 років намітилась позитивна тенденція до їх упорядкування.

Також важливим здобутком стало введення в ОЦП конкурсної складової, яка дозволяє не тільки збільшити бюджет програм, але й робити їх більш публічними, поступово формувати довіру людей, навчати громади готувати конкурентоспроможні проекти до державних і міжнародних фондів.

Серед ОЦП, які максимально наближені до інтересів громад і реалізуються на конкурсній основі у більшості областей України є програми підтримки ініціатив громад, які поступово нарощують свій потенціал та інструментарій менеджменту.

Однак, тільки нарощування обсягів фінансування та якісного менеджменту на сьогодні не являється запорукою ефективності. Не менш важливими показниками ефективності можна вважати актуальність та інноваційність пріоритетів, які служать лакмусовим папірцем реакції ОЦП на зовнішні зміни та в значній мірі впливають на розвиток громад та регіону в цілому.

В умовах децентралізації, в першу чергу при створенні об’єднаних територіальних громад та  зменшенні ролі районів – як представників інтересів місцевих громад загострюються питання реалізації великих інвестиційних проектів. Європейська практика підтверджує, що територіальні громади не є в повній мірі самодостатніми для утримання та розвитку суттєвих об’єктів інфраструктури. Саме тому і в Європі, і в Україні активно розвивається міжмуніципальне співробітництво (ММС) як інноваційна і ефективна форма співпраці при вирішенні проблем, в т. ч. і масштабних. На сьогодні в громадах ще не має розуміння вигоди від пропонованого інструменту.

Аналіз ОЦП у всіх областях України засвідчив, що спеціальних програм, орієнтованих на розвиток ММС не має, за винятком Сумської області, де у 2018 році стартувала «Обласна програма підтримки співробітництва об’єднаних територіальних громад у Сумській області на 2018-2019 роки». Серед ОЦП, які максимально наближені до інтересів громад і серед пріоритетів яких декларується підтримка ММС у більшості областей України є програми підтримки ініціатив громад, які, як правило реалізуються на конкурсній основі.

Мета дослідження – оцінка можливостей обласних конкурсних програм в питанні розвитку міжмуніципального співробітництва.

Використовуючи відповідні показники оцінювання якості конкурсних складових ОЦП в дослідженні проаналізовані два ключові питання – статус та фінансовий потенціал тематичного напряму «міжмуніципальне співробітництво» в рамках конкурсних програм ініціатив громад та його можливості в статусі пріоритету конкурсних програм ініціатив громад чи окремої цільової програми.

Відповідно до проведеного аналізу, дослідженням пропонуються рекомендації Львівській обласній раді та облдержадміністрації, а саме:

  • Ініціювати запровадження у 2019 році обласної цільової програми «Міжмуніципальне співробітництво» з обсягом співфінансування обласного бюджету на кожен підтриманий проект – не менше 1,5 млн. грн. та загальним бюджетом – до 10,0 млн. грн.
  • Зважаючи на малу кількість наявних договорів співробітництва територіальних громад у Львівській області (2) провести активну інформаційну кампанію та навчальні семінари щодо вигід співробітництва та форм, змісту і процедур укладення договорів, підготовки проектних заявок.
  • Доручити підготовку всіх необхідних документів для затвердження програми відповідній інституції, зокрема Обласній асоціації місцевих рад «Ради Львівщини» чи департаменту економічної політики облдержадміністрації, яка в подальшому буде головним виконавцем програми.

Вищенаведені рекомендації можуть бути використані іншими регіонами в питаннях розвитку міжмуніципального співробітництва.

Завантажити (PDF, 1.85MB)

Коментарі