Регіональні цільові програми Львівської області: конкурсна складова

0

На сьогодні одним із ключових інструментів розвитку в Україні на регіональному рівні є регіональні цільові програми. Ще донедавна ситуація із регіональними програмами, зокрема на Львівщині, була вкрай незадовільною – значна кількість програм, частина з яких не дофінансовувалась; відсутність системи оцінки та моніторингу; фрагментарний публічний доступ до інформації про програми, а особливо – щодо їх виконання.

Починаючи із 2016 року, ситуація на Львівщині різко покращилась – скорочена кількість програм, низка програм укрупнена в комплексні програми. Також збільшився обсяг їх гарантованого фінансування. Ряд програм почали розвивати конкурсну складову за прикладом Програми проведення обласного конкурсу мікропроектів місцевого розвитку, яка із 2011 року апробувала ряд важливих елементів проведення конкурсів, що дало змогу відпрацювати нормативну базу, різко збільшити загальний обсяг фінансування, зробити програму публічною і прозорою, а в кінцевому результаті – завоювати довіру з боку всіх зацікавлених сторін, в першу чергу громад.

У цій ситуації доцільно проаналізувати характер та якість конкурсної складової інших регіональних цільових програм. Відповісти на запитання – якою мірою конкурси посилюють ефективність програм та сприяють досягненню стратегічних цілей програм та регіональної стратегії, чи доцільно нарощувати обсяги їх фінансування та чи потрібно уніфікувати умови і вимоги їх проведення.

Оцінка конкурсних складових (КС) регіональних цільових програм (РЦП) проводилась за рядом показників, які були згруповані в такі категорії:

 • нормативно-правове забезпечення КС;
 • актуальність і вплив КС на досягнення цілей стратегічного розвитку регіону і цілей РЦП зокрема;
 • фінансовий потенціал КС;
 • прозорість процесу реалізації КС;
 • оцінка і моніторинг результатів КС;
 • публічність процесу реалізації КС.

Відповідно до цих категорій були сформовані питання дослідження. Основний висновок дослідження – більшість проблем проведення конкурсів стосуються «технічних» аспектів і в жодній мірі не ставлять під сумнів доцільність наявності в складі регіональних цільових програм конкурсної складової; конкурси є важливою складовою програм та стратегії розвитку регіону і їх потрібно розвивати.

За результатами дослідження та експертного обговорення були розроблені три можливі моделі реформування системи конкурсів в області, здійснений їх порівняльний аналіз на основі сильних і слабких сторін кожної та визначена модель, яку на сьогодні можна вважати оптимальною і згідно з якою були напрацьовані конкретні рекомендації, ключовими з яких можна назвати такі:

 • розробити документ «Положення про проведення конкурсів», що матиме рамковий характер і визначатиме ключові вимоги, яких мають дотримуватись ініціатори розроблення обласних (бюджетних) цільових програм в частині конкурсної складової;
 • ініціатори конкурсів з різних програм можуть реалізувати спільні конкурси, якщо вони слугують досягненню спільних (близьких) цілей цих програм чи спільних цілей Стратегії розвитку Львівщини до 2020 року. При цьому, можна використовувати Обласний конкурс ініціатив громад на його умовах;
 • для комплексної оцінки ефективності конкурсів та програм в цілому, визначити департамент економічної політики Львівської облдержадміністрації, який в рамках своїх завдань має здійснювати узагальнення інформаційних матеріалів про хід виконання в області програм та конкурсів. Для виконання цих функцій надати департаменту відповідні повноваження і ресурси;
 • для покращення зворотного зв’язку із потенційними учасниками конкурсів, їх навчання і надання консультаційної допомоги, ініціатори конкурсів зобов’язані проводити відповідні заходи, які мають бути профінансовані із обласного бюджету у межах відповідних бюджетних призначень;
 • для покращення публічності процесу ініціатори конкурсів зобов’язані оприлюднювати на офіційних сайтах обласної ради та облдержадміністрації інформацію згідно з відповідними вимогами.

Важливо відзначити, що проведене дослідження є складовою частиною комплексного аналізу політики регіонального розвитку у Львівській області, яку проводить ГО «Європейський діалог» по окремих питаннях регіонального розвитку. У кінцевому результаті це дасть можливість сформувати цілісну картину стану політики регіонального розвитку Львівщини в умовах становлення сучасної моделі державної регіональної політики в Україні.

Детальніше про це в аналітичному дослідженні “Регіональні цільові програми Львівської області: конкурсна складова”, яке було здійснене за фінансової підтримки Фонду сприяння демократії Посольства Сполучених Штатів Америки в Україні:

Завантажити (PDF, 855KB)

Коментарі