Регіональні цільові програми в контексті становлення політики регіонального розвитку на прикладі Львівської області

0

Попри запровадження стратегічних підходів у плануванні державної регіональної політики – прийняття Закону «Про засади державної регіональної політики», Бюджетного кодексу, Державної стратегії регіонального розвитку до 2020 року та регіональних Стратегій розвитку, в Україні ще зберігається громіздка модель загальнодержавного планування, зокрема, Коаліційна угода, Програма діяльності Уряду, державні програми економічного та соціального розвитку України, державні цільові програми, бюджетна резолюція, значна кількість секторальних стратегій.

Європейська модель розвитку регіонів виходить з тези, що регіональна політика – це передусім політика розвитку, яка базується на стратегічних підходах. При цьому роль інтеграторів державної, регіональних і галузевих стратегій мають відігравати Плани заходів з реалізації державної та регіональних стратегій розвитку, які на сьогодні в Україні ще дуже далекі від цієї ролі.

Визначення підходів до зближення Планів реалізації регіональних Стратегій та регіональних (обласних) цільових програм на прикладі Львівської області, яке ставить собі за мету це дослідження, має стати основою запровадження ефективної політики розвитку на регіональному рівні.

Для цього, в дослідженні проаналізовані дві ключові складові політики регіонального розвитку на рівні Львівської області – План заходів на 2017-2018 роки із реалізації Стратегії розвитку Львівщини до 2020 року та регіональні (обласні) програми розвитку, взаємовідношення між якими є найбільш проблемними. Поза увагою в дослідженні залишились взаємовідношення регіональних програм із галузевими стратегіями і планувальними документами щодо їх реалізації, державними цільовими програмами та субвенціями; взаємовідносини регіональних програм із стратегіями та програмами розвитку районів та об’єднаних територіальних громад; програмами міжнародної технічної допомоги. Ці питання будуть винесені в окремі дослідження, які, спільно із раніше проведеними дослідженнями ГО «Європейський діалог», складуть цілісну картину стану політики регіонального розвитку у Львівській області та слугуватимуть основою для напрацювання комплексних рекомендацій її подальшого розвитку.

Відповідно до проведеного аналізу, дослідженням пропонуються адресні рекомендації щодо необхідних змін, що стосуються регіональних цільових програм на 2018 рік і в подальшому та Плану заходів з реалізації Стратегії розвитку Львівської області.

Завантажити (PDF, 1.51MB)

Коментарі