Рекомендації до стратегічних документів в контексті посилення їх можливостей для підвищення конкурентноздатності культурних продуктів Карпатського єврорегіону

0

Продовжуємо публікувати результати аналітичного дослідження, яке підготував Європейський діалог у рамках проєкту “Об’єднані Карпатами: співпраця українських і польських громадських організацій” в рамках конкурсу Європейське мережування та співпраця Європейської програми за підтримки Міжнародного Фонду «Відродження» та Європейського Союзу.

Методологія підготовки рекомендацій

Пропоновані рекомендації відносяться лише до одного із видів можливих культурних продуктів Карпатського єврорегіону – культурних маршрутів. Рекомендації орієнтовані на сприяння входження таких культурних маршрутів на європейський ринок в статусі «Культурних Маршрутів Європи». Рекомендації акцентовані на забезпеченні вимог критеріїв сертифікації Культурних Маршрутів Європи.

Пропоновані рекомендації стосуються в першу чергу планів заходів регіональних стратегій розвитку та регіональних цільових програм, які діють на території української частини Карпат (Карпатського регіону). При цьому за основу беруться Стратегія розвитку і програми Львівської області, оскільки зміст заходів по відповідних стратегіях і програмах у всіх 4-х областях є достатньо типовими.

Рекомендації базуються на висновках аналітичного дослідження «Культурні ресурси Карпатського єврорегіону в контексті створення Культурного Маршруту Європи», основним результатом якого стала розробка Концепції культурного маршруту «Карпатський шлях». Для підготовки рекомендацій було здійснено детальний аналіз державної, а особливо регіональної політики підтримки культурних ресурсів Карпатського єврорегіону, викладеному у розділі 6 дослідження «Культурні ресурси території Карпатського єврорегіону».

Рекомендації не стосуються планів заходів державних стратегій розвитку та державних цільових програм з огляду на делегування повноважень по виконанню відповідних заходів і їх фінансування, оскільки у більшості випадків такі повноваження покладаються на регіони з дофінансуванням із державного бюджету.

Окремі рекомендації також стосуються інших стратегічних документів, які мають суттєвий вплив на розвиток культурних маршрутів в Карпатському єврорегіоні та забезпечення вимог критеріїв сертифікації Культурних Маршрутів Європи.

 

Рекомендації до Плану заходів з реалізації Стратегії розвитку Львівської області на період 2021-2027 років:

  1. Здійснити моніторинг і оцінку виконання проєктів Стратегії розвитку Львівської області за 2021 рік. При цьому керуватися не тільки кількісними показниками, зокрема використання фінансових ресурсів, а й аналізом причин успіхів чи невдач окремих проєктів.
  2. Актуалізувати План заходів з реалізації на 2023-2024 роки у рамках діючих проєктів, що мають відношення до культурних ресурсів Карпатського єврорегіону шляхом внесення змін, важливих для сертифікації потенційного культурного маршруту. Ці зміни в першу чергу мають доповнювати декларовані заходи такими елементами як: міждисциплінарні дослідження тематики культурно-історичної спадщини; демонстрацію спільності європейських цінностей та культури Карпатського регіону; залучення сусідніх регіонів, як на території України, так і сусідніх країн; залучення молоді з метою сприяння поглибленому обміну, спрямованому на розвиток концепції європейського громадянства, збагаченого різноманіттям; налагодження зв’язків між спадщиною та сучасною культурою; мережування інституцій, що мають прямий вплив на культурні ресурси Карпатського єврорегіону.
  3. Розробити новий комплексний проєкт і забезпечити його включення до Плану заходів. Для прикладу це може бути проєкт «Карпатський шлях», який включає максимальну кількість компонент, важливих для сертифікації. При цьому особливу увагу приділити управлінню таким проєктом – можливо створення нової інституції як координатора мережі організацій, що мають прямий вплив на культурні ресурси Карпатського єврорегіону, яка в подальшому зможе забезпечити підтримку функціонування і розвитку маршруту в статусі Культурного Маршруту Європи.
  4. Більш оптимально виглядає делегувати повноваження підготовки, сертифікації, а в подальшому управління проєктом (маршрутом) «Карпатський шлях» вже діючій інституції – АОМС «Єврорегіон Карпати-Україна», яка об’єднує органи місцевого самоврядування різних рівнів усіх 4-х областей Карпатського регіону, а також входить в склад міжнародної асоціації «Карпатський Єврорегіон», що об’єднує Україну, Угорщину, Польщу, Словаччину та Румунію. Окрім того АОМС «Єврорегіон Карпати — Україна» має досвід адміністрування низки значимих транскордонних проєктів у партнерстві із польськими та словацькими інституціями, які є основою для створення культурного маршруту.
  5. Звернути особливу увагу на джерела фінансування нових чи модифікованих проєктів з огляду на їх масштаб, широку тематику, євроінтеграційну спрямованість, міжрегіональний і транскордонний характер. Передбачити використання не тільки обласного та місцевого бюджетів, але й державного бюджету та коштів міжнародної технічної допомоги. Скористатися можливостями, які відкривають нові програми та фонди, зокрема програми транскордонного співробітництва, модернізований Державний фонд регіонального розвитку чи Державна програма розвитку транскордонного співробітництва на 2021-2027 роки.

Рекомендації до обласних цільових програми розвитку Львівщини

  • Актуалізувати діючі на сьогодні обласні цільові програми розвитку Львівщини на 2023-2024 роки, що мають відношення до культурних ресурсів Карпатського єврорегіону шляхом внесення змін, важливих для розвитку культурних ресурсів області у європейському контексті.
  • Зважаючи на галузеву і відомчу розрізненість цільових програм, а також складність координації програм по окремо взятому напрямку «Культурний Маршрут Європи» недоцільно створювати координаційну структуру на рівні програм. Доцільно делегувати представників відповідних департаментів і управлінь обласної держадміністрації, а також профільних депутатських комісій облради до новоствореної Координаційної ради стратегічного проєкту «Карпатський шлях».
  • Забезпечити взаємодію обласних цільових програм із стратегічними проєктами Плану заходів із впровадження Стратегії Львівщини як у цілому по всіх програмах, так і по програмах, що мають ключове значення для розвитку культурних ресурсів Карпатського єврорегіону і зокрема створення культурного маршруту.
  • Значно посилити заходи програм, у тому числі фінансово, які безпосередньо впливають на розвиток елементів культурного маршруту. При цьому значну увагу приділити тим елементам, які мають особливе значення для сертифікації культурного маршруту і які дуже опосередковано представлені в обласних програмах, а саме – організація діяльності з групами молоді з метою сприяння поглибленому обміну, спрямованому на розвиток концепції європейського громадянства, збагаченого різноманіттям та дослідження і міждисциплінарний аналіз як на теоретичному, так і на практичному рівні тематики культурно-історичної спадщини.

 

 Матеріал підготовлено за підтримки Європейського Союзу та Міжнародного Фонду «Відродження» в рамках спільної ініціативи «EU4USociety». Матеріал відображає позицію авторів і не обов’язково відображає позицію Міжнародного фонду «Відродження» та Європейського Союзу».

 

Коментарі