Тендер на проведення зовнішнього аудиту діяльності ГО “Європейський діалог”

0

Громадська організація “Європейський діалог”, в рамках проекту “Дорожня карта реформ для ГО “Європейський діалог” на 2015-2016 роки”, за фінансової підтримки Міжнародного фонду “Відродження”(МФВ) та SIDA, оголошує тендер на проведення зовнішнього аудиту діяльності ГО “Європейський діалог” за період з 4 січня 2016 року по 31 грудня 2016 року.

Аудит має бути проведений відповідно до міжнародних стандартів аудиту, які встановлені Міжнародною федерацією бухгалтерів (IFAC) та Технічного завдання, яке опубліковане на сайті ГО “Європейський діалог” (www.dialog.lviv.ua) і кваліфікованим аудитором (Certified Public Account/Autorised Rublic Accountant).

Для участі у тендері претенденти мають подати такі документи:

– тендерну пропозицію;

– лист у довільній формі, що містить реквізити учасника, реєстраційні дані, номери засобів зв’язку, юридичну адресу, адресу електронної пошти, адресу WEB-сайту, прізвище та ім’я уповноваженої особи (лист має бути підписаний керівником організації та пропечатаний печаткою);

– копію свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів;

– копії сертифіката(-ів) аудитора(-ів);

– перелік організацій, яким надавалися аудиторські послуги з перевірки проектів міжнародної технічної допомоги.

Учасники тендеру мають відповідати таким вимогам:

– строк діяльності на ринку аудиторських послуг становить не менше 5 років;

– інформація про організацію/СПД внесена до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів;

– досвід проведення аудиту проектів міжнародної технічної допомоги, (проекти, які виконуються завдяки фінансової підтримки SIDA, USAID, Європейської комісії тощо).

Не допускаються до участі в конкурсі аудиторські фірми, які:

– не відповідають вимогам Закону України “Про аудиторську діяльність” та вимогам, що визначені в цьому оголошенні;

– подали до участі в конкурсі документи, що містять недостовірну інформацію;

– подали документи після терміну подання тендерних пропозицій.

Учасник тендеру може також подати додаткові документи, що стосуються предмету закупівлі, які на його думку підтверджують виконання вимог замовника.

Особливі вимоги:

– кожен учасник тендеру може подати лише одну пропозицію;

– пропозиції та додатки до них подаються в 1 примірнику;

– копії документів, що є додатками до тендерної пропозиції завіряються підписом уповноваженої особи та печаткою (за наявності);

– подані документи не повертаються та не рецензуються.

До звіту/меморандуму за результатами аудиту мають бути включені результати проведення аудиту та недоліки, визначені за результатами аудиту; рекомендації для усунення визначених недоліків. Звіт має відповідати стандартам IAASB (International Auditing and Assurance Standards Board).

Від Аудитора вимагається планувати, виконувати та звітувати про результати фінансової перевірки з метою формування професійної думки з таких питань, які стосуються діяльності та організації партнера:

  • адекватність і ефективність Системи внутрішнього контролю (ІСS);
  • фінансова коректність;
  • відповідність завдання проекту та дотримання умов контракту;
  • економічне та ефективне ведення ділової діяльності та використання фінансових ресурсів.

Додаткове завдання

Аудитор повинен додатково, відповідно до International Standard on Related Services (ISRS) 4400, виконати погоджені процедури.

Терміни надання послуг:

– 10 січня – 10 лютого 2017 року – здійснення аудиторських перевірок.

– до 17 лютого 2017 року – надання звіту за результатами аудиту.

Тендерні пропозиції, що не відповідають цим вимогам, розглянуті не будуть!

Останній термін подання тендерних пропозицій – 28 грудня 2016 року до 18:00год. Тендерні пропозиції, подані пізніше, розглядатися не будуть!

Розкриття тендерних пропозицій відбудеться 29 грудня 2016 року о 12:00 год. в приміщенні ГО “Європейський діалог” за адресою: 79019, м. Львів, проспект Чорновола, 4, офіс 1.

Оголошення результатів – 30 грудня 2016 року.

Тендерні пропозиції подаються у письмовій формі за підписом уповноваженої особи учасника в запечатаному конверті. За додатковою інформацією просимо звертатися за електронною адресою: dialog@dialog.lviv.ua з темою листа “Зовнішній аудит”.

Тендерні пропозиції та додатки надсилаються поштою чи подаються за адресою:

79019, м. Львів, проспект Чорновола, 4, офіс 1, Громадська організація “Європейський діалог”.

Тендерна комісія залишає за собою право вибору постачальника послуг відповідно до встановлених критеріїв.


Технічне завдання

Завантажити (DOC, 74KB)

 

Коментарі