Угода про асоціацію між Україною та ЄС vs державна допомога

0

Європейський діалог реалізовує проект “Угода про асоціацію між Україною та ЄС vs державна допомога” в рамках “Громадська синергія: посилення участі громадськості в євроінтеграційних реформах”. Проект фінансується Європейським Союзом та спрямований на посилення участі громадськості в реалізації євроінтеграційних реформ в Україні шляхом розвитку потенціалу та ефективності двох громадських мережевих об’єднань – Української сторони Платформи громадянського суспільства Україна-ЄС та Української національної платформи Форуму громадянського суспільства Східного Партнерства.

Необґрунтовані державні гарантії за рахунок бюджетних коштів, сумнівні податкові пільги, вибіркові списання податкового боргу, дотації окремим суб’єктам господарювання – все це та багато інших інструментів стали «невід’ємною» частиною української економіки. Угода про асоціацію Україна-ЄС (УА) визначає зовнішні зобов’язання України щодо реформ, зокрема в частині державної допомоги, що зафіксовано в статтях 262-267 Частини 2 «Державна допомога» Глави 10 «Конкуренція» Розділу IV «Торгівля і питання пов’язані з торгівлею» та пунктами 847-860 Плану заходів з реалізації УА на 2017-2019 роки. Тематика пропонованого проекту – аналіз імплементації положень УА в частині державної допомоги також відповідає  тематичному спрямуванню діяльності Платформи громадянського суспільства Україна-ЄС – Робоча група 3 «Економічна співпраця, зона вільної торгівлі, транскордонне співробітництво», до складу якої входить ГО «Європейський діалог».

Першим кроком щодо імплементації УА став ЗУ «Про державну допомогу суб’єктам господарювання», який дав можливість Антимонопольному комітету України реально впливати на процес шляхом розробки підзаконних актів та їх впровадження. Тривогу викликає фактор готовності до змін з боку надавачів та отримувачів державної допомоги. Відповідно, метою проекту визначено – підвищення ефективності імплементації УА щодо питань державної допомоги шляхом проведення відповідного дослідження, інвентаризації обласних цільових програм на предмет прозорості допомоги та розробки відповідних нормативно-правових актів органів регіональної влади за активної участі надавачів і отримувачів державної допомоги.

Для досягнення мети проекту передбачається низка діяльностей, розділених на 4 етапи: 1) організаційно-інформаційного супроводу, 2) проведення аналітичного дослідження, 3) навчання та 4) імплементації і поширення результатів. Всі діяльності взаємозв’язані і включають в себе, зокрема – менеджмент та інформаційний супровід проекту; проведення аналітичного дослідження з подальшим експертним обговоренням; розробку навчального курсу та підготовка на його основі кваліфікованих фахівців в 5 областях України для проведення розрахунків та обґрунтування обсягів державних коштів на фінансову допомогу суб’єктам господарювання в рамках обласних цільових програм і проектів, розробки регіональних нормативно-правових актів в сфері державної допомоги та подальший супровід їх впровадження. В рамках проекту значна роль відводиться висвітленню результатів проекту в ЗМІ та представлення в рамках ІV міжнародного Форуму місцевого розвитку (Трускавець, червень 2019 року).

Коментарі