Оголошення тендеру на проведення зовнішнього аудиту діяльності ГО “Європейський діалог” за 2015 рік

0

Громадська організація “Європейський діалог”, в рамках проекту “Дорожня карта реформ для ГО “Європейський діалог” на 2015-2016 роки”, за фінансової підтримки Міжнародного фонду “Відродження” (МФВ) та SIDA оголошує тендер на проведення зовнішнього аудиту діяльності за 2015 рік та інституційного проекту.

Учасники тендеру мають відповідати таким вимогам:

 • строк діяльності аудиторської фірми на ринку аудиторських послуг становить не менше 3 років;
 • інформація про аудиторську фірму внесена до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів;
 • досвід проведення аудиту проектів міжнародної технічної допомоги, (проекти, які виконуються завдяки фінансової підтримки SIDA, USAID, Європейської комісії тощо).

Не допускаються до участі в конкурсі аудиторські фірми, які:

 • не відповідають вимогам Закону України “Про аудиторську діяльність” та вимогам, що визначені в цьому оголошенні;
 • подали до участі в конкурсі документи, що містять недостовірну інформацію.

Для участі у конкурсі претенденти подають, такі документи:

 • тендерну пропозицію;
 • довідку в довільній формі, що містить реквізити учасника, реєстраційні дані, номери засобів зв’язку, адресу, адресу електронної пошти, прізвище та ім’я уповноваженої особи;
 • копію свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів;
 • копії сертифіката(ів) аудитора(ів);
 • перелік організацій, яким надавалися аудиторські послуги з перевірки проектів міжнародної технічної допомоги.

Учасник тендеру може також подати додаткові документи, що стосуються предмета закупівлі, які на його думку підтверджують виконання вимог замовника.

Особливі вимоги:

 • кожен учасник тендеру може подати лише одну пропозицію;
 • пропозиції та додатки до них подаються у 1 примірнику;
 • копії документів, що є додатками до тендерної пропозиції завіряються підписом уповноваженої особи та печаткою (за наявності);
 • подані документи не повертаються та не рецензуються.

До звіту\меморандуму за результатами аудиту мають бути включені результати проведення аудиту та недоліки, визначені за результатами аудиту; рекомендації для усунення визначених недоліків. Звіт має відповідати стандартам IAASB (International Auditing and Assurance Standards Board).

Терміни надання послуг:

– 18 січня – 18 лютого 2016 року ‑ здійснення аудиторських перевірок.
– До 24 лютого 2016 року – надання звіту за результатами аудиту.

Тендерні пропозиції, що не відповідають цим вимогам, розглянуто не буде!

Останній термін подання тендерних пропозицій – 22 грудня 2015 року до 1200.

Розкриття тендерних пропозицій відбудеться 22 грудня 2015 року о 1200 в приміщенні ГО “Європейський діалог” за адресою: 79019, м. Львів, проспект Чорновола, 4, офіс 1.

Оголошення результатів – 23 грудня 2015 року.

Тендерні пропозиції подаються у письмовій формі за підписом уповноваженої особи учасника в запечатаному конверті. За додатковою інформацією просимо звертатися за ел. адресою: dialog@dialog.lviv.ua з темою листа “Зовнішній аудит”.

Тендерні пропозиції та додатки надсилаються поштою чи подаються за адресою:
79019, м. Львів, проспект Чорновола, 4, офіс 1, Громадська організація “Європейський діалог”.
Тендерна комісія залишає за собою право вибору постачальника послуг відповідно до встановлених критеріїв.

Коментарі