Як оцінити рівень залучення громадян до прийняття рішень у громаді?

0

Продовжуємо інформувати читачів про перебіг аналітичного дослідження «Участь громадян у прийнятті рішень на місцевому рівні», яке «Європейський діалог» здійснює завдяки Проєкту USAID «ГОВЕРЛА».

Наша команда аналітиків проаналізувала дослідження, матеріали, посібники та міжнародні документи, які стосуються громадянської участі й оцінки рівня громадянської участі та є у відкритому доступі. І хоча досліджень щодо самої громадянської участі опубліковано багато, на сьогодні не розроблено універсальної методології оцінки рівня залучення громадян на рівні громади. Тому наші аналітики вирішили розробити власну методологію такої оцінки, яка була б універсальною і готовою до застосування в будь-якій громаді.

Відштовхуючись від наявних на сьогодні напрацювань, ми вирішили розбити всі можливі критерії оцінки рівня громадянської участі на чотири рівні: інформування, консультації, діалог і партнерство. На кожному з рівнів окремо оцінюється роль місцевої влади і роль громадських організацій. Із переходом від нижчого рівня на вищий – від простого інформування аж до партнерства – зростає обсяг комунікації, взаємодії, співпраці та залученості у процес прийняття рішень трьох основних акторів: місцевої влади, громадянського суспільства (громадських організацій) та самих громадян. На останньому рівні (партнерство) всі три актори беруть безпосередню і повноцінну участь у здійсненні політик, ухваленні рішень на всіх стадіях – від визначення проблем і розробки проєкту рішення аж до втілення цього рішення в життя та моніторингу реалізації.

Для того щоб адекватно оцінити кожен із рівнів, ми ввели шкалу коефіцієнтів, що застосовуються до балів, які виставляються на кожному з рівнів, зокрема на рівні інформування бали множаться на коефіцієнт 1, на рівні консультації – на 2, на рівні діалогу – на 3, на рівні партнерства – на 4.

Які ж критерії оцінки громадянської участі передбачає кожен із рівнів?

Інформування

Сюди ми відносимо оприлюднення місцевою владою у зручному і доступному режимі всіх документів – стратегій, програм, рішень, звітів, інформації про працівників органу місцевого самоврядування, новин, оголошень, трансляцій засідань. Що стосується громадських організацій, то тут оцінюється наявність у них вебсайтів та сторінок у соціальних мережах, інформування про свою діяльність і оприлюднення процедурних і стратегічних документів, інформування про свою проєктну діяльність.

Консультації

Сюди ми відносимо доступність таких інструментів залучення, як електронні петиції, онлайн-консультації, громадські слухання, звернення громадян, систему подачі скарг, можливість відвідувати засідання сесій, виконавчого комітету, депутатських комісій, врахування пропозицій громадян при розробці стратегічних і планувальних документів. На рівні громадських організацій враховується їхня чисельність, різноманітність напрямів діяльності, залучення мешканців до проєктів, участь громадських організацій у засіданнях сесій, виконавчого комітету, депутатських комісій, проведення громадської експертизи рішень органів місцевого самоврядування, організація тренінгів для мешканців.

Діалог

На цьому рівні оцінюється використання таких інструментів, як загальні збори громадян, відкриті зустрічі органів місцевої влади з мешканцями, функціонування громадських рад, молодіжних рад, консультативно-дорадчих органів, створення умов для співпраці із внутрішньо переміщеними людьми, ветеранами, жінками, дітьми, людьми з інвалідністю, людьми, які перебувають у важких життєвих обставинах, тощо. На рівні громадських організацій досліджується організація адвокаційних кампаній з боку ГО для просування тих чи інших варіантів вирішення важливих для громади проблем, залучення ГО до роботи консультативно-дорадчих органів, розвиток шкільного самоврядування, діяльність органів самоорганізації населення.

Партнерство

На цьому рівні роль органів місцевої влади та громадських організацій оцінюється спільно. Тут ми досліджуємо функціонування громадського бюджету, шкільного громадського бюджету, діяльність робочих груп із розробки стратегії розвитку громади та моніторингу реалізації стратегії, діяльність інших постійних робочих груп, які супроводжують те чи інше рішення від моменту виявлення проблеми і розробки проєкту документа до завершення реалізації рішення.

Отже, критерії, розділені на чотири рівні, дозволяють оцінити рівень залучення громадян у кожній конкретній громаді. На цьому етапі наша команда в рамках гранту «Посилення рівня залучення громадян та впливу громадянського суспільства», що реалізовується за підтримки Проєкту USAID «ГОВЕРЛА», проводить оцінку рівня громадянської участі у 30 громадах у Житомирській, Закарпатській та Львівській областях. Результати цього дослідження будуть опубліковані в червні.

Ця публікація створена ГО «Європейський діалог» у рамках проєкту «Посилення залученості громадян і впливу громадянського суспільства» та стала можливою завдяки Агентству США з міжнародного розвитку (USAID) та щирій підтримці американського народу через Проєкт USAID «ГОВЕРЛА». Зміст цієї публікації не обов’язково відображає погляди USAID та Уряду США.

Коментарі