Запрошення до участі у тендері 81301925-11/06/01-2024

0

Запрошення до участі у тендері 81301925-11/06/01-2024

на закупівлю будівельно-монтажних робіт по об’єкту: «Капітальний ремонт будівлі гуртожитку Добротвірського професійного ліцею у смт. Добротвір, по вул. Енергетична, 1 Червоноградського району Львівської області»

 

В рамках проєкту «Гідні та екологічні умови проживання для ВПО, які проживають у Червоноградському вугільному мікрорегіоні», що реалізується за підтримки Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ), Громадська організація «Європейський діалог» (надалі – ЄД) запрошує кваліфікованих виконавців, які зареєстровані відповідно до законодавства України на виконання будівельно-монтажних робіт, зазначених у цьому Запрошенні до участі у тендері.

Кожен учасник має право подати тільки одну тендерну пропозицію.

Огляд об’єкту будівництва учасниками тендеру не дозволяється, фотографії об’єкту надаються у  «Звіті про результати енергоаудиту об’єкту».

Відповіді на запитання надаються виключно електронною поштою (giz@dialog.lviv.ua). Запитання щодо технічних або організаційних питань можуть бути надіслані протягом 5 робочих днів з дати оголошення тендеру з зазначенням номеру закупівлі в темі листа (до 17-00, 16.06.2024)

 

Склад тендерної пропозиції:

Додаток 1 Оцінка відповідності учасника
Додаток 2 Лист-згода з умовами тендеру
Додаток 3 Цінова пропозиція (Гарантійний лист)
Додаток 4 Специфікація робіт
Додаток 5 Проєкт Договору про виконання будівельно-монтажних робіт
Додаток 6 Графічна частина (креслення) із специфікаціями
Додаток 7 Фотографії об’єкту (Звіт про результати енергоаудиту об’єкту)

 

Вимоги до оформлення документів:

 • усі документи викладаються українською мовою.
 • валютою тендерної пропозиції є гривня.
 • всі визначені цим тендером документи подаються у вигляді сканованих копій придатних для машинозчитування (файли з розширенням «pdf»), зміст та вигляд яких повинен відповідати оригіналам відповідних документів, згідно яких виготовляються такі скановані копії.
 • документи, що складаються Учасником, повинні бути оформлені належним чином у відповідності до вимог чинного законодавства в частині дотримання письмової форми документу, складеного суб’єктом господарювання, в тому числі за власноручним підписом учасника/уповноваженої особи учасника.

 

Інформація щодо порядку подання пропозиції:

Пропозиція повинна бути надіслані двома  окремими листами: Лист 1 – для оцінки відповідності учасника, лист 2 – для фінансової оцінки.

 

Перелік документів до листа 1 (додаток 1):

 1. Реєстраційні та ліцензійні документи Учасника

1.1. Сканована копія Витягу з ЄДР

1.2. Сканована копія ліцензії державної архітектурної-будівельної інспекції України

1.3. Декларація відповідності матеріально-технічної бази

1.4. Сканована копія Статуту.

1.5. Сканована копія Витягу з реєстру платників ПДВ (у разі якщо учасник є платником ПДВ)

1.6. Сканована копія документа, що підтверджує наявність права підписання договору

1.7 Витяг з державного реєстру санкцій

 1. Фінансова спроможність

2.1. Скановані копії фінансових звітів за 2021-2023 роки

 1. Наявність працівників відповідної кваліфікації

3.1. Сканована копія довідки про загальну чисельність працівників відповідної кваліфікації (у штаті та на цивільно-правових угодах станом на дату подання, а також за 2021-2023 роки) , що мають необхідні знання та досвід для виконання робіт, визначених тендером

3.2. Сканована копія штатного розпису.

3.3. Довідка довільної форми щодо наявності працівників, які відповідають за охорону праці та пожежну безпеку.

3.4. Скановані копії посвідчень та протоколів/витягів з протоколів комісії з перевірки знань з охорони праці та пожежної безпеки.

 1. Наявність обладнання та матеріально-технічної бази та технологій

4.1. Сканована копія довідки про наявність обладнання та матеріально-технічної бази

4.2. Документ, що підтверджує наявність риштувань (власних або орендованих) в обсязі, необхідному для виконання фасадних робіт

 1. Найбільші проекти, які реалізовувались учасником

5.1. Сканована копія довідки про найбільші проекти з будівництва, реконструкції, реставрації, капітального ремонту у період 2021-2023 роки

 

Перелік документів до листа 2:

Додаток 2 Лист-згода з умовами тендеру
Додаток 3 Цінова пропозиція (Гарантійний лист)
Додаток 4 Специфікація робіт
Додаток 5 Проєкт Договору про виконання будівельно-монтажних робіт

 

Адреса надсилання:

Лист 1 і лист 2 повинні бути надіслані за електронною адресою: giz@dialog.lviv.ua

 

Тема листа:

 • Фраза «Тендер 81301925-11/06/01-2024»
 • Фраза «Перелік документів для перевірки відповідності» (для листа 1) та «Фінансова пропозиція» (для листа 2)
 • Назва учасника тендеру.

 

Термін подачі пропозиції:

Пропозиція має бути подана до: 10:00 год.  25.06. 2024

Термін дії пропозиції складає 90 днів з дати завершення періоду подання пропозицій

 

Заплановані терміни виконання будівельно-монтажних робіт:

Запланований початок виконання робіт: липень 2024 року

Заплановане завершення робіт:              жовтень 2024 року

 

Методика обрання переможця

Етап 1 – перевірка відповідності учасника (на основі інформації в листі 1)

Пропозиції учасників, що відповідатимуть усім вимогам, зазначеним у додатку 1 «Оцінка відповідності учасника», будуть допущені на розгляд Етапу 2.

Важливо: Пропозиції, оформлені та/або подані неналежним чином, не будуть допущені до 2-го етапу фінансового оцінювання. На цьому етапі (за необхідності) ЄД може у письмовому виді запитати в учасників окремі уточнення щодо документів із пакету листа 1. Термін відповіді учасника має бути один робочий день.

Етап 2 – перевірка фінансової пропозиції (на основі інформації в листі 2)

Фінансові пропозиції відібраних учасників тендеру, позитивно оцінених на Етапі 1, допускаються до порівняння запропонованих учасниками цін. Серед цінових пропозицій Тендерним комітетом ЄД обирається пропозиція ПЕРЕМОЖЦЯ за критерієм найнижчої ціни.

Важливо: Пропозиції, оформлені та/або подані неналежним чином, не будуть розглянуті під час фінансового оцінювання. На цьому етапі (за необхідності) ЄД може у письмовому виді запитати в учасників окремі уточнення щодо документів із пакету листа 2. Термін відповіді учасника має бути два робочі дні.

 

Додаткова інформація.

Якщо протягом 4-х днів під час укладання договору виявиться, що переможець не може виконати договірні зобов’язання на умовах, визначених в тендерній документації, ЄД залишає за собою право розглянути наступного за рейтингом учасника.

Про результати закупівлі всі учасники будуть проінформовані за вказаною в контактах електронною поштою. Учасники погоджуються з тим, що ЄД не повертає матеріали, подані на будь-якій стадії проведення тендеру

Завантажити (DOCX, 57KB)

Завантажити (DOCX, 17KB)

Завантажити (DOCX, 52KB)

Завантажити (XLSX, 27KB)

Завантажити (DOCX, 65KB)

 

Завантажити (DOCX, 133KB)

Завантажити (PDF, 4.14MB)

Завантажити (PDF, 5.37MB)

Документ Том2 АБ5 Капітальний ремонт будівлі доступний за посиланням:

https://drive.google.com/file/d/1SAt4ydhs2pU6bNuMwcOn0y8OEq-ml44J/view?usp=sharing

 

Коментарі