Державний фонд регіонального розвитку: механізм/процедури підготовки та відбору проектів регіонального розвитку

0

Україна започаткувала державну регіональну політику, засновану на європейських цінностях, засадах демократії та національної єдності, орієнтовану на підвищення економічних та соціальних стандартів життя кожного громадянина. Державна регіональна політика визначається системою взаємопов’язаних документів, ключовим з яких є Державна стратегія регіонального розвитку України.

Державний фонд регіонального розвитку є фінансовим інструментом впровадження Державної стратегії регіонального розвитку. Від ефективності фонду в значній мірі залежить прозоре та прогнозоване фінансування регіонального розвитку, можливість формулювання і реалізації власної політики розвитку територій в умовах відсутності адекватних повноважень та фінансових ресурсів, проведення реформ – адміністративної, територіальної, бюджетної.

Діяльність фонду у 2015-2016 вже приносить позитивні результати. Однак проявились і проблеми, які накопичувались роками, зокрема в частині процедур підготовки та відбору проектів регіонального розвитку. У ході проведеного дослідження, підготовленого в рамках Ініціативи з розвитку аналітичних центрів в Україні, були використані матеріали аналітичного звіту «Регіональний розвиток та державна регіональна політика», а також нормативно-правові акти та регламентуючі документи 2015-2016 років, що визначають державну та регіональну політику розвитку; результати діяльності фонду, зокрема в частині аналізу причин неефективності процедур підготовки та відбору проектів регіонального розвитку, які фінансуються з коштів Державного фонду регіонального розвитку.

Окремі питання дослідження більше деталізовані на прикладі Львівської області, а розроблені рекомендації щодо можливих змін в основному адресуються ключовим суб’єктам регіональної політики у Львівській області – обласній раді та державній адміністрації. При цьому варто зауважити, що досліджена проблема та її причини не є специфічними для окремо взятого регіону, зокрема Львівщини, а притаманні усім областям України.

За результатами дослідження були зроблені такі основні висновки:

  1. Низький рівень культури стратегічного планування на регіональному рівні, що призводить до відсутності об’єктивної оцінки спроможності потенціалу території, бачення перспективи розвитку, а відтак – неспроможності підготовки розвиткових проектів.
  2. Низька якість планів заходів з реалізації регіональних стратегій розвитку (а у випадку Львівської області його відсутність), що призводить до того, що регіональні проекти, які подаються на співфінансування до Державного фонду регіонального розвитку слабо корелюються із стратегічними цілями розвитку регіону, у більшості своїй націлені на точкове відновлення інфраструктури.
  3. Процедури відбору проектів для фінансування з Державного фонду регіонального розвитку поки що не стали достатньо відкритими, так само, як і діяльність регіональних комісій.
  4. Діючі критерії та бальна система оцінювання проектних заявок у 2015-2016 роках не забезпечили якісної оцінки регіональних проектів розвитку.

Відповідно до висновків дослідження пропонуються адресні рекомендації щодо оптимізації процедур підготовки та відбору проектів регіонального розвитку, які фінансуються з коштів Державного фонду регіонального розвитку на 2017-2018 роки:

  1. Керівництву Львівської обласної державної адміністрації переформатувати склад членів регіональної комісії згідно з наказом Мінрегіону від 24 квітня 2016 року №80.
  2. Після затвердження Львівською обласною радою Плану заходів з реалізації Стратегії розвитку Львівщини, обласній державній адміністрації оголосити конкурс регіональних проектів на 2017-2018 роки. При цьому організувати навчання щодо їх підготовки та стратегічного планування – для всіх зацікавлених сторін; а щодо методики оцінки проектів – для членів регіональної комісії.
  3. Львівській обласній раді за участі експертів міжнародних програм та аналітичних центрів провести моніторинг та оцінку регіональних програм розвитку на предмет узгодження їх заходів/проектів із пріоритетами Державного фонду регіонального розвитку та проектами Плану заходів на 2016-2018 роки з реалізації Стратегії розвитку Львівщини. На основі цього підготувати відповідні зміни до регіональних програм на 2017 рік.
  4. Львівській обласній раді спільно із обласною державною адміністрацією сприяти якнайшвидшому створенню Агенції регіонального розвитку, як центру реформ в сфері регіонального розвитку і децентралізації та підготовки програм і проектів регіонального розвитку, узгоджених з інтересами і ресурсами державних цільових програм, місцевих бюджетів та проектів міжнародної технічної допомоги.

Детальніше про це в аналітичному дослідженні Олександра Софія:

Завантажити (PDF, 1.02MB)

Коментарі