Дослідження процесу формування спроможних територіальних громад в Україні в 2015 році

0

В Україні закладено конституційні засади місцевого самоврядування. Проте розвиток місцевого самоврядування фактично здійснювався лише на рівні територіальних громад міст обласного значення (за невеликим виключенням). Оскільки абсолютна більшість територіальних громад через подрібненість та відверто слабку матеріальну основу є неспроможними виконувати свої повноваження, а система місцевого самоврядування не забезпечує актуальних потреб більшості українського суспільства.

На сьогодні в країні утворено близько 11,2 тис. територіальних громад, у більш як 6 тис. громад чисельність жителів становить менш як 3 тис. осіб, з них у 4,8 тис. громад – менш як 1 тис. осіб, а у 1,1 тис. громад – менш як 500 осіб, у більшості з них не утворено виконавчі органи відповідних сільських рад, відсутні бюджетні установи, комунальні підприємства тощо. Органи місцевого самоврядування таких громад практично не можуть здійснювати надані їм законом повноваження.

1 квітня 2014 року Кабінет Міністрів України схвалив Концепцію реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в України (далі – Концепція) [1], відповідно до якої основними завданнями адміністративно-територіальної реформи визначено:

  • забезпечення доступності та якості публічних послуг;
  • досягнення оптимального розподілу повноважень між органами місцевого самоврядування та органами виконавчої влади;
  • визначення обґрунтованої територіальної основи для діяльності органів місцевого самоврядування та органів виконавчої влади з метою забезпечення доступності та належної якості публічних послуг, що надаються такими органами;
  • створення належних матеріальних, фінансових та організаційних умов для забезпечення виконання органами місцевого самоврядування власних і делегованих повноважень.

На виконання Концепції в частині визначення обґрунтованої територіальної основи для діяльності органів місцевого самоврядування 5 лютого 2015 року прийнятий Закон України «Про добровільне об’єднання територіальних громад» (далі – Закон) [2], який регулює відносини, що виникають у процесі добровільного об’єднання територіальних громад сіл, селищ, міст.

Метою дослідження є аналіз процесів добровільного об’єднання територіальних громад та формування спроможних територіальних громад в Україні.

Завантажити (PDF, Невідомий)

Коментарі