Експрес-аналіз законопроекту

0

Експрес-аналіз законопроекту «Про внесення змін і доповнень до деяких законодавчих актів у зв’язку з ратифікацією Протоколу №3 до Європейської рамкової конвенції про транскордонне співробітництво між територіальними общинами або властями стосовно об’єднань єврорегіонального співробітництва (ОЄС)»

Формування нової державної регіональної політики в контексті євроінтеграції в Україні обумовило необхідність пошуку нових форм транскордонного співробітництва (ТКС), як важливої складової регіональної політики. В Європейському Союзі основною організаційною формою ТКС є єврорегіональні структури, які в Україні ще не стали інституціями, які координують спільний розвиток транскордонних регіонів і через які здійснюється фінансування транскордонних проектів, узагальнюється інформація, як це відбувається в країнах ЄС. Ефективне використання можливостей ТКС вимагає пошуку нових підходів і організаційних форм.

Серед відомих на сьогодні можна назвати такі форми ТКС:

  • Єврорегіони;
  • Європейські угруповання територіального співробітництва;
  • Об’єднання єврорегіонального співробітництва;
  • Транскордонні партнерства;
  • Транскордонні промислові зони/парки;
  • Транскордонні кластери;
  • Транскордонні інноваційні проекти;
  • Центри (комплекси) прикордонної торгівлі.

ЄУТС володіє правосуб’єктністю, є юридичною особою;
учасниками ЄУТС можуть бути не тільки держави, органи регіональної чи місцевої влади, а й громадські організації чи інші зацікавлені юридичні особи, у т.ч. представництва центральних органів влади;
члени ЄУТС реалізують співробітництво на транскордонному, транснаціональному та міжрегіональному рівнях – усіх трьох рівнях регіональної політики Європейського Союзу.
ЄУТС – як форма співробітництва відкриває нові можливості ТКС і для України у зв’язку з прийняттям Протоколу №3 до Європейської рамкової конвенції про транскордонне співробітництво, який передбачає участь в об’єднаннях, схожих до ЄУТС, країн (які не є членами Європейського Союзу, але є учасниками Ради Європи), які ратифікували Рамкову конвенцію та додаткові протоколи до неї у формі Об’єднання єврорегіонального співробітництва (ОЄС).

«ОЄС – це орган транскордонного чи міжтериторіального співробітництва між територіальними громадами або владами двох або більше держав, державними чи приватними юридичними особами, прибутковими суб’єктами, заснованими у державах-членах, що діють у спільних суспільних інтересах, та асоціаціями органів влади, що належать до однієї чи більше вищезазначених категорій. ОЄС створений з метою просування, підтримки та розвитку, в інтересах населення, співробітництва між його членами у сферах спільної компетенції та в межах повноважень, визначених внутрішнім законодавством зацікавлених держав, та є юридичною особою».

У зв’язку з ратифікацією Протоколу №3 до Рамкової конвенції в Україні був розроблений проект Закону України «Про внесення змін і доповнень до деяких законодавчих актів у зв’язку з ратифікацією Протоколу №3 до Європейської рамкової конвенції про транскордонне співробітництво між територіальними общинами або властями стосовно об’єднань єврорегіонального співробітництва (ОЄС)», напрацьований Міністерством економічного розвитку і торгівлі України.

Завантажити (PDF, Невідомий)

Коментарі