Майбутнє українських районів: польський досвід функціонування місцевого самоврядування на рівні повітів

0

Польський досвід функціонування системи місцевого самоврядування може бути корисним в процесі здійснення реформи місцевого самоврядування та адміністративно-територіального устрою в Україні. Польська модель воєводство – повіт – гміна схожа із майбутнім адміністративно-територіальним устроєм України: область – район – об’єднана громада.

Основна відмінність між двома моделями полягає у тому, що в Польщі на рівні повітів не діють державні органи влади з контролюючими функціями на зразок районних державних адміністрацій в Україні. Нормотворчим органом повіту виступає Рада повіту, виконавчим органом – Правління повіту, яке здійснює свої функції за допомогою організаційних одиниць повіту – староств та інших організаційних одиниць, які функціонують у сфері освіти, медицини, соціального захисту, культури, інфраструктури. Староство очолює староста, який обирається з-поміж числа депутатів Ради повіту.

Система місцевого самоврядування у Польщі діє на основі принципу субсидіарності. Це означає, що базовою одиницею місцевого самоврядування виступає гміна, яка вирішує всі питання, що стосуються внутрішнього життя у гміні. Повіт здійснює лише ті функції, які не може вирішити гміна.

Субвенції та дотації з державного бюджету складають 71% доходів бюджету повіту, відповідно 29% – власні доходи. Найбільша частка видаткової частини бюджету повіту спрямовується на освіту (33%) та соціальну допомогу (13%).

В інформаційно-аналітичній довідці проаналізовано:

  • місце повіту в системі місцевого самоврядування Польщі, розмежування функцій воєводства, повіту та гміни;
  • законодавчу основу функціонування повітів;
  • структуру управління в повіті;
  • бюджети повітів, їх дохідну та видаткову частини, проаналізовано основні джерела наповнення бюджетів повітів та найбільші статті видатків.

Завантажити (PDF, 2.7MB)

Коментарі