NGO “Europejski Dialog”

Organizacja pozarządowa “Europejski Dialog” została oficjalnie założona w dniu 12 maja 1998 r.

Pomysł stworzenia organizacji był oparty na potrzebie wspierania inicjatyw mających na celu wzmocnienie tolerancji i lepszego zrozumienia procesów integracji europejskiej, tworzenia partnerskich relacji między organizacjami społeczeństwa obywatelskiego jak w Ukrainie, tak i za granicą.

Misja organizacji

NGO “Europejski Dialog” – centrum kompetencyjne zmian systemowych na rzecz zrównoważonego rozwoju regionalnego poprzez inicjatywy lokalne, dla budowania partnerskich relacji między wspólnotami, organizacjami pozarządowymi i organami samorządu lokalnego w Ukrainie i za granicą.

Strategia rozwoju organizacji 2020