Budżety zrzeszonych wspólnot obwodu lwowskiego: nowe wyzwania i możliwości

0

Reforma samorządu przewiduje przeniesienie istotnej części uprawnień i bazy dochodów na najniższy (podstawowy) poziom samorządu lokalnego. Proces dobrowolnego zrzeszenia, który rozpoczął się w Ukrainie w 2015 roku, ma na celu stworzyć taką zdolną podstawową jednostkę samorządu.

W 2015 roku w obwodzie lwowskim stworzono 15 zrzeszonych wspólnot, które zostały uznane za „zdolne”. Ważnym narzędziem do skutecznego pełnienia swoich funkcji przez zarząd wspólnoty jest zbilansowany budżet.

Budżety większości zrzeszonych wspólnot w obwodzie lwowskim charakteryzują się znaczną zależnością od transferów z budżetu państwa oraz tym że około 2/3 wszystkich wydatków bieżących przeznaczone są na instytucje administracji publicznej i infrastruktury społecznej. W takich warunkach, “rozwojowe” projekty, niezbędne do świadczenia jakościowych usług w przyszłości, z reguły mogą być zrealizowane tylko za środki z  „Państwowego funduszu rozwoju regionalnego” oraz państwowej subwencji przeznaczonej na tworzenia infrastruktury zrzeszonej wspólnoty.

Głównym celem zrzeszonych wspólnot obwodu lwowskiego w 2016 roku jest zwiększenie swoich dochodów i zwiększenie efektywności wydatków bieżących poprzez optymalizację i modernizacje sieci infrastruktury społecznej.

Завантажити (PDF, 2.75MB)

Коментарі