Czy proponowany model zarządzania zrzeszoną wspólnotą jest w stanie zapewnić jakościowe usługi publiczne?

0

25 października 2015 roku odbyły się pierwsze wybory w 159 nowych zrzeszonych wspólnotach w Ukrainie na których zostały wybrane ich głowy i radne. Oznacza to, że zrzeszone wspólnoty od 1 stycznia 2016 dostaną nie tylko nowe uprawnienia i dodatkowe środki finansowe, ale także odpowiedzialność za społeczny i gospodarczy rozwój wspólnoty.

Kwestie do dyskusji:

1. Jaki minimalny pakiet usług publicznych musi zapewnić samorząd zrzeszonej wspólnoty swoim mieszkańcom i jakie powinny być kryteria jakości (standardy) tych usług?

2. Jakie są warunki administracyjne i budżetowe, które muszą być stworzone przez organy władzy na wszystkich poziomach i jaki powinien być podział odpowiedzialności między nimi, łącznie z okresem przejściowym podczas dobrowolnego zrzeszania wspólnot?

Aby odpowiedzieć na te pytania, podjęliśmy następujące działania:

  • Analiza przebiegu reform w Ukrainie w 2015 roku.
  • Analiza treści najważniejszych projektów ustaw.
  • Modelowanie budżetów nowostworzonych zrzeszonych wspólnot obwodu lwowskiego.
  • Analiza porównawcza aparatu zarzadzania zrzeszonej wspólnoty na Ukrainie i gminy w Polsce.

Завантажити (PDF, Невідомий)

Коментарі