Głowy pierwszych zrzeszonych wspólnot

0

25 października 2015 roku, odbyły się pierwsze wybory w 159 zrzeszonych wspólnotach, nowych administracyjno terytorialnych jednostkach, w które dobrowolnie połączyły się prawie 800 samorządów i około 2 000 miejscowości, w których mieszka prawie 1, 4 miliony osób.

Większość zrzeszonych wspólnot powstało w obwodach tarnopolskim i chmielnickim – odpowiednio 26 i 22. Tymczasem żadnej nie stworzono w obwodzie charkowskim.

Połowa zrzeszonych wspólnot została utworzona z administracyjnym centrum we wsi – 92 (58%), prawie jedna trzecia z centrum w małych miastach – 46 (29%) oraz 20 (13%) zrzeszonych wspólnot powstali z centrum w mieście rejonowego znaczenia. I jedna zrzeszona wspólnota została zgromadzona wokół miasta obwodowego znaczenia – Krasny Łyman (obwód doniecki), gdzie dotąd nie było organu samorządu lokalnego.

Wyniki aktywności i działalności gospodarczej zrzeszonych wspólnot, zmiany które w nich wkrótce nastąpią staną “papierkiem lakmusowym” skuteczności i odpowiedniości kierunku reform obecnego rządu. Właśnie dlatego tak wiele uwagi udziela się głowom pierwszych dobrowolnie zrzeszonych wspólnot.

Na 13 października 2015 roku Centralna komisja wyborcza oficjalnie ogłosiła wyniki wyborów we 158 z 159 zrzeszonych wspólnot. Nie ma jeszcze tylko oficjalnych wyników głowy Sokiriańskej zrzeszonej wspólnoty (Obwód czerniowiecki, rejon sokiriański). Więc teraz możemy podsumowywać rezultaty wyborów i mówić o pewnych zależnościach.

 

Завантажити (PDF, 778KB)

Коментарі