Konkurs “Aplikacja studentów wyższych edukacyjnychzakładów na zapleczu analitycznych centrów”

0

PROGRAMOWA INICJATYWA “DEMOKRATYCZNA PRAKTYKA”

INICJATYWA Z ROZWOJU ANALITYCZNYCH CENTRÓW UKRAINY

KONKURS “APLIKACJA STUDENTÓW WYŻSZYCH EDUKACYJNYCH ZAKŁADÓW

NA BAZIE ANALITYCZNYCH CENTRÓW”

Międzynarodowy fundusz “Odrodzenia” w partnerstwie z Funduszem rozwoju analitycznych centrów (TTF) przy finansowym wsparciu Ambasady Szwecji w Ukrainie (SIDA) ogłaszają konkurs «Aplikacja Studentów Wyższych Edukacyjnych Zakładów Na Bazie Analitycznych Centrów» (dalej – konkurs) w granicach“Inicjatywy z rozwoju analitycznych centrów Ukrainy” (dalej – Inicjatywa).

Celem Inicjatywy jest polepszania jakości i praktyk podjęcia decyzji organami władzy przez podwyższenie roli i poziomu zaufania do analitycznych centrów. 

Głównymi zadaniami Inicjatywy są:

 • podwyższenie roli, publicznego charakteru i poziomu zaufania do analitycznych centrów w trakcie podjęcia państwowych decyzji;
 • wsparcie stworzenia instytucjonalny stabilnych analitycznych centrów, zdolnych produkować jakościowe badania i rekomendacje, które z kolei, mają popyt wśród kluczowych zainteresowanych stron.

Konkurs skierowano na dołączenie absolwentów wyższych edukacyjnych zakładów do pracy analitycznych centrów; popularyzuje pracy analitycznych centrów i praktyki analitycznych badań wśród absolwentów wyższych edukacyjnych zakładów; dołączenie nowego pokolenia analityków do pracy analitycznych centrów; popularyzuje praktyki aplikacji studentów na zapleczu nierządowych organizacji.

Oczekuje się, że według wyników konkursu będą odebrano do 20 studentów, które odbędzie się aplikację na zapleczu analitycznych centrów grantobiorców “Inicjatywy z rozwoju analitycznych centrów Ukrainy”(spis analitycznych centrów i tematyczne kierunki ich pracy).

Program aplikacji będzie włączał edukacyjny program, który będzie składał się z takich komponentów :

 • program szkolenia z organizacyjnego rozwoju, managementu analitycznych centrów i analizy polityki;
 • krótkoterminowej edukacyjnej wizyty do europejskich analitycznych centrów.

Oczekuje się, że według wyników aplikacji najlepsi stażyści mogą być zatrudnione na zapleczu analitycznych centrów – partnerów Międzynarodowego funduszu “Odrodzenia”

Trwałość aplikacji :  październik 2015 roku – czerwiec 2016 roku.

Godziny pracy :  nie mniej 12 godzin na tydzień

Internom będzie opłacać się stypendium w rozmiarze 4 400 UAH. (włącznie z podatkami).

Wymogi do uczestników konkursu :

 • mieć oświatowy-kwalifikacyjny poziom nie niżej bakałarz;
 • być czynnym studentem magisterskiego programu albo aspirantem;
 • mieć interes w analitycznych badaniach i pragnienie późniejszego zatrudnienia na zapleczu analitycznego centrum;
 • mieć poziom wiedzy języka angielskiego nie niżej poziomu upper – intermediate;
 • być nie starszy 30 lat;
 • koniecznie mieć analityczne publikacje w naukowo-studenckich edycjach (obecność publikacji będzie rozpatrywać się, jak przewaga podczas konkursowego doboru);
 • koniecznie mieć doświadczenie wolontariuszowskiej działalności albo pracy w społecznych organizacjach albo dobroczynnych funduszach (obecność takiego doświadczenia będzie rozpatrywać się, jak dodatkowa przewaga podczas konkursowego doboru).

Obowiązki stażysty :

 • pełnić obowiązki asystenta analityka a mianowicie, obróbkę i poszukiwanie pierwotnej informacji dla analitycznych badań, przygotowanie projektów analitycznych materiałów i tym podobne);
 • brać udział w przygotowaniu i w środkach organizacji, na zapleczu której stażysta będzie przechodzić aplikację;
 • zorganizować niemniej jednego publicznego omawiania za tematycznym kierunkiem aplikacji. Oczekuje się, że omawianie powinno odbyć się na zapleczu Внз, gdzie studiuje student (format i tematyka omawiania będą uzgodnione dodatkowo);
 • wyniki samodzielnej pracy prowadzone przez szkolenia, przygotować dokument programowy.

Konkursowy dobór będzie przechodzić w dwa etapy i spełniać się Eliminacyjną konkursową komisją w skład której wejdą przedstawiciele partnerskich analitycznych centrów i administracji Międzynarodowego funduszu “Odrodzenie”.

Etapy konkursowego doboru :

1 etap: analiza dokumentów, podanych na konkurs. Tylko udani kandydaci będą zaproszone do 2 etapu.

2 etap: rozmowa kwalifikacyjna z uczestnikami konkursu, że pomyślnie przeszły 1-й etap.

Ogłoszenie wyników konkursu :  nie późnej 19 października.

Dokumenty, które trzeba podać na konkurs :

 • podsumowanie (powinien włączać informację o edukacji wnioskodawca, terenie naukowego działania, doświadczenia pracy, społecznej i/albo wolontariuszowskiej działalności);
 • motywacyjny list (powinien włączać informację o przyczynach uczestnictwo w programie, dlaczego stażysta planuje aplikować na zapleczu wybranego przez jego analitycznego centrum, późniejsze plany w zakresie naukowej działalności, i tym podobne);
 • wypełnioną ankietę uczestnika programu;
 • koniecznie rekomendacji od dwóch wykładowców (obecność rekomendacji będzie rozpatrywać się, jak dodatkowa przewaga).

Ważnie!!! Prosimy całe dokumenty, które są konieczne dla uczestnictwa w programie nadesłać nie późnej 23.59 09 października 2015 roku za adresem golota@irf.kiev.ua.  Zapotrzebowania są nadesłane później wskazanego terminu rozpatrywać się nie będą.

Zwróćcie uwagę: : organizatorzy konkursu nie będą rekompensować transportowe koszty i koszty na pobyt regionalnym uczestnikom.

Dla udział w konkursie warto nadsyłać  tylko elektronową wersję ankiety i załączników.

Kontaktowe jaźnie od Inicjatywy :

 • Sofia Hołota, koordynata Inicjatywy, e-mail: golota@irf.ua
 • Ołena Lutsyshyna, asystent Inicjatywy, e-mail: lutsishina@irf.ua

Prosimy zwrócić uwagę:

 • konsultacje co do załatwienia ankiety uczestnika programu nie nadają się ustnie. W razie powstania dodatkowych pytań, prosi, zwracajcie się za elektronowego adresu golota@irf.ua
 • Podane na konkurs materiały nie powracają i nie recenzują się
 • Ostateczna decyzja co do zapotrzebowania przeglądu nie podporządkowuje się
 • Przyczyny odmowy we wsparciu zapotrzebowania nie zawiadamiają się
Коментарі