Pierwsze wyniki regionalnego konkursu inicjatyw społecznych – 2016

0

145880574256f39bee6ff82Pod czas posiedzenia Rady Konkursu, które odbyło się 23 marca 2016 roku, została zatwierdzona lista wniosków do Konkursu, które będą przedłożone ekspertom przeprowadzającym ocenę. Łączna liczba wniosków wyniosła 1429, z których 10 nie spełniło wymogów technicznych konkursu i nie zostały dopuszczone do oceny.

Wśród liderów pod względem liczby wniosków: jaworowski (176 wniosków) i sokalski (129 wniosków) rejony. Najmniejszą liczbę wniosków złożyli uczestnicy z radechiwskiego rejonu – 15 wniosków, Lwów – 43 wniosków, Drohobycz – 38 wniosków.

Łączna wartość wniosków wynosi 276,81 mln hrywien, w tym – oczekiwanego dofinansowania z budżetu regionalnego w wysokości 111,87 mln hrywien. Całkowity budżet Konkursu wynosi 35 mln hrywien, to oznacza że tylko jedna trzecia wniosków zostanie wsparta.

Najlepszym dowodem zaufania społecznego do Konkursu jest zadeklarowana kwota wkładu własnego wspólnot – 27,42 mln hrywien (z wyłączeniem składki z budżetów rad rejonowych – 70,48 mln hrywien; budżetów rad miejskich i wiejskich – 64,38 mln hrywien i środków sponsorów – 2,75 mln hrywien).

Jak i przewidywano, edukacja jest liderem wśród priorytetów projektów – 434 wniosków na łączną kwotę 90,19 mln hrywien.

Poniższe tabele przedstawiają przewidywane finansowanie wniosków uszeregowanych według priorytetów.

  1. Domy kultury (kwota dofinansowania z budżetu regionalnego – 6 mln hrywien).

Całkowity koszt (tys. hrywien)

Kwota finansowania (tys. hrywien)

Całkowita

w tym:

Budżet obwodowy

Budżet rejonowy Budżet lokalny Sponsorzy

Wspólnota

48 955,9

48 932,5 20 655,0 11 793,0 12 803,2 524,1

3 157,1

  1. Wiejskie ośrodki zdrowia (FAP), przychodnie rodzinne, ośrodki podstawowej opieki zdrowotnej (kwota dofinansowania z budżetu regionalnego – 4 mln hrywien).

Całkowity koszt (tys. hrywien)

Kwota finansowania (tys. hrywien)

Całkowita

w tym:

Budżet obwodowy

Budżet rejonowy Budżet lokalny Sponsorzy

Wspólnota

13 183,5

13 182,7 5 269,8 4 583,1 2 100,9 96,9 1 132,1
  1. Edukacja (kwota dofinansowania z budżetu regionalnego – 8 mln hrywien).

Całkowity koszt (tys. hrywien)

Kwota finansowania (tys. hrywien)

Całkowita

w tym:

Budżet obwodowy

Budżet rejonowy Budżet lokalny Sponsorzy

Wspólnota

90 470,1

90 187,0 36 630,4 32 901,0 13 901,0 724,2

6 030,5

  1. Przedszkola (kwota dofinansowania z budżetu regionalnego – 6 mln hrywien).

Całkowity koszt (tys. hrywien)

Kwota finansowania (tys. hrywien)

Całkowita

w tym:

Budżet obwodowy

Budżet rejonowy Budżet lokalny Sponsorzy

Wspólnota

30 791,0

30 729,5 12 867,6 7 335,4 7 968,9 520,8

2 136,8

  1. Oświetlenie uliczne (kwota dofinansowania z budżetu regionalnego – 5 mln hrywien).

Całkowity koszt (tys. hrywien)

Kwota finansowania (tys. hrywien)

Całkowita

w tym:

Budżet obwodowy

Budżet rejonowy Budżet lokalny Sponsorzy

Wspólnota

40 514,7

40 472,0 16 729,6 7 313,9 12 702,0 394,8

3 331,7

  1. Pozostałe priorytety (kwota dofinansowania z budżetu regionalnego – 5 mln hrywien).

Całkowity koszt (tys. hrywien)

Kwota finansowania (tys. hrywien)

Całkowita

w tym:

Budżet obwodowy

Budżet rejonowy Budżet lokalny Sponsorzy

Wspólnota

44 064,7

50 014,6 18 117,0 6 473,3 13 535,8 416,6

11 472,0

  1. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zrzeszonych wspólnot terytorialnych (kwota dofinansowania z budżetu regionalnego – 1 mln hrywien).

Całkowity koszt (tys. hrywien)

Kwota finansowania (tys. hrywien)

Całkowita

w tym:

Budżet obwodowy

Budżet rejonowy Budżet lokalny Sponsorzy

Wspólnota

3 288,9

3 290,9 1 601,7 81,9 1 368,3 75,0

163,9

Czytaj więcej o tym posiedzeniu Rady Konkursu na stronie internetowej Lwowskiej rady obwodowej.

Коментарі