Współpraca transgraniczna obwodu lwowskiego w warunkach reformowania państwowej polityki rozwoju regionalnego

0

Polityka współpracy transgranicznej odgrywa ważną rolę w rozwoju regionalnym obwodu lwowskiego. Niemniej jednak do dziś jej potencjał nie jest wykorzystywany w pełni. Jedną z głównych przyczyn tego jest to, że polityka rozwoju regionalnego obwodu lwowskiego oraz Ukrainy nie rozpatrywała współpracy transgraniczną jako swojej składowej, ignorowała jej rolę skutecznego instrumentu w zakresie rozwoju regionalnego.

W warunkach decentralizacji oraz reformowania wszystkich dziedzin życia społecznego w Ukrainie, w tym polityki rozwoju regionalnego, pojawiła się potrzeba opracowania nowych podejść w zakresie kształtowania i realizacji polityki współpracy transgranicznej w obwodzie lwowskim. W trakcie przeprowadzenia badań wykorzystano materiały odpowiednich badań analitycznych w dziedzinie rozwoju regionalnego, współpracy transgranicznej, decentralizacji, a także dokumenty normatywno-prawne za lata 2015-2016. Pozwoliło to na określenie kluczowych zmian w podejściu do kształtowania i realizacji polityki rozwoju regionalnego w Ukrainie, a także przeanalizowanie głównych faktorów wpływu na politykę współpracy transgranicznej obwodu lwowskiego. W wyniku, zaproponowano nowy model polityki współpracy transgranicznej dla obwodu lwowskiego polegający na tym, że wspomniana polityka stanie się częścią składową polityki rozwoju regionalnego obwodu. Jej cechy charakterystyczne są następujące:

  • polityka współpracy transgranicznej jako strategiczny cel „Otwarte granice” Strategii Rozwoju Obwodu Lwowskiego do roku 2020 (dalej – Strategia) przechodzi przez inne cele strategiczne;
  • realizacja polityki współpracy transgranicznej obydwa się poprzez konkretne projekty Planu Realizacji Strategii;
  • Departament Polityki Gospodarczej Lwowskiej Obwodowej Administracji Państwowej odpowiada za politykę rozwoju regionalnego obwodu, która łączy w sobie międzynarodową pomoc techniczną oraz współpracę transgraniczną, a także na pierwszym etapie reformowania odgrywa ważną rolę koordynatora działalności innych kluczowych podmiotów rozwoju regionalnego, później deleguje część uprawnień nowostworzonej Agencji Rozwoju Regionalnego.

Zgodnie z obranym modelem, badanie proponuje konkretne rekomendacje w zakresie jego realizacji w latach 2016-2017, mianowicie:

  1. Zgonie z pięcioma celami strategicznymi Strategii Rozwoju Obwodu Lwowskiego do roku 2020, stworzyć 5 grup roboczych do opracowania projektu Planu Realizacji Strategii w latach 2016-2018 w celu jego uchwalenia przez Lwowską Radę Obwodową w jak najściślejszych terminach.
  2. Departament Polityki Gospodarczej Lwowskiej Obwodowej Administracji Państwowej – uzgodnić projekty Planu Realizacji Strategii z działaniami/projektami programów regionalnych; listą projektów Strategii Współpracy Transgranicznej Województwa Lubelskiego, Obwodu Lwowskiego, Obwodu Wołyńskiego i Obwodu Brzeskiego na lata 2014-2020; planami rozwoju społeczno-gospodarczego połączonych gromad.
  3. Departament Międzynarodowej Pomocy Technicznej i Współpracy Międzynarodowej Lwowskiej Obwodowej Administracji Państwowej – przejrzeć mechanizm współdziałania Trybu współfinansowania projektów międzynarodowej pomocy technicznej z obwodowego budżetu z regionalnymi programami Planu Realizacji Strategii na lata 2016-2018.
  4. Kierownictwo Lwowskiej Obwodowej Administracji Państwowej – rozpatrzeć możliwość ponownego podziału obowiązków pomiędzy Departamentem Polityki Gospodarczej oraz Departamentem Międzynarodowej Pomocy Technicznej i Współpracy Międzynarodowej w części dotyczącej odpowiedzialności za politykę współpracy transgranicznej, a także delegowania części uprawnień w zakresie polityki rozwoju regionalnego nowostworzonej Agencji Rozwoju Regionalnego.
  5. Lwowska Rada Obwodowa wspólnie z Lwowską Obwodową Administracją Państwową – sprzyjać jak najszybszemu stworzeniu Agencji Rozwoju Regionalnego z udziałem Biura reform oraz czołowych instytucji pozarządowych działających w dziedzinie rozwoju regionalnego.
  6. Lwowska Rada Obwodowa z udziałem ekspertów w dziedzinie programów międzynarodowych oraz centrów analitycznych – przeprowadzić monitoring oraz ocenę regionalnych programów rozwoju w zakresie uzgodnienia ich działąń/projektów z priorytetami programów międzynarodowej pomocy technicznej oraz Państwowego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Na podstawie tego przygotować odpowiednie zmiany do programów na rok 2017.

Завантажити (PDF, 540KB)

Коментарі