Udział Ukrainy w programie Horyzont 2020 w latach 2014-2015

0

30 listopada 2011 roku Komisja Europejska oficjalnie ogłosiła utworzenie nowego programu „Horyzont 2020” (Horizon 2020 / H2020), który jest przeznaczony do łączenia finansowania dla badań naukowych i innowacji w UE. Program został wprowadzony w 2014 i potrwa do 2020 roku. Budżet programu to około 80 miliardów euro. Umowa o udziale Ukrainy w programie „Horyzont 2020” została podpisana 3 marca 2015 roku w Brukseli. W sierpniu 2015 roku prezydent Ukrainy Petro Poroszenko zatwierdził ratyfikację umowy. Program „Horyzont 2020” jest następcą poprzedniego „Programu ramowego-7” (7. PR), który działał od 2007 do 2013 roku.

Program “Horyzont 2020”, w porównaniu do innych programów, posiada następujące cechy szczególne

  • proste finansowanie działalności, uzyskane za pomocą nieskomplikowanego schematu refundacji oraz jednolite podejście do uczestników, co skraca czas otrzymania grantów;
  • integracja badań i innowacji, finansowanie projektów od pomysłu do rynku;
  • stworzenie możliwości biznesowych ze szczególnym uwzględnieniem wyzwań ogólno-społecznych;
  • zapewnienie większych możliwości młodym zapowiadającym się naukowcom dla promowania swoich pomysłów i uzyskania finansowania.

Obecnie w Ukrainie istnieje sieć z 33-ech krajowych punktów kontaktowych, które zapewniają wsparcie i udzielają odpowiedzi na pytania dotyczące programu “Horyzont 2020”.

Pomimo znacznej ilości informacji zamieszczonej na stronach krajowych punktów kontaktowych: opis programu, jego priorytety, wymagania dotyczące partnerstwa, procedury przygotowania i oceny wniosków projektowych, ukraińskim beneficjentom, którzy po raz pierwszy zapoznają się z programem, trudno zrozumieć filozofię programu oraz maksymalne wykorzystać jego możliwości.

W poniższej notatce analityka “Europejskiego Dialogu” Oleksandra Hyrycza została przeprowadzona ocena udziału ukraińskich beneficjentów w programie “Horyzont 2020” w okresie 2014-2015.

Завантажити (PDF, 1.09MB)

Коментарі