Decentralizacja: Wyniki pracy Rady Najwyższej Ukrainy VIII zwoływania w zakresie administracyjno-terenowej reformy w ciągu marca-maja 2015 roku

0

W ciągu marca-maja 2015 roku ludowi deputowani Ukrainy coś zniżyli aktywność pracy w zakresie decentralizacji władzy i administracyjno-terenowej reformy. Jeśli w ciągu pierwszych stu dni pracy – z 27 listopada 2014 roku przed 8 marzec 2015 roku (sprawozdanie o tym patrzcie tu) deputowani Rady Najwyższej uchwalili 5 praw na ogół, 1 projekt ustawy w pierwszym czytaniu i zarejestrowały 32 projekty ustawy, co dotyczy decentralizacji i administracyjno-terenowej reformy, to z 9 marca przed 24 maj 2015 roku było uchwalono 1 prawo, 3 projekty ustawy – w pierwszym czytaniu i zarejestrowano 31 projekt prawa.

W szczególności, było uchwalono i podpisano Prezydentem Prawo “O wprowadzeniu przemian do niektórych prawodawczych akt Ukrainy co do decentralizacji uprawnień w zakresie architektoniczny-budowlanej kontroli i udoskonalenia urbanistycznego ustawodawstwa”, który nabierze mocy prawnej 1 września 2015 roku.

Завантажити (PDF, Невідомий)

Коментарі