Decentralizacja: wyniki działalności Rady Najwyższej Ukrainy VIII kadencji

0

Decentralizacja: wyniki działalności Rady Najwyższej Ukrainy VIII kadencji w zakresie reformy administracyjno-terytorialnej w marcu-maju 2015 r.

W marcu-maju 2015 Ukraińskie posłowie nieco zmniejszyli aktywność w zakresie decentralizacji władzy i administracyjno-terytorialnej reformy. Jeżeli w ciągu pierwszych stu dni pracy – od 27 listopada 2014 do 08 marca 2015 roku (patrz nasz poprzedni raport na ten temat) posłowie przyjęli w całości pięć ustaw, jeden projekt ustawy w pierwszym czytaniu i złożyli 32 projekty ustaw związanych z decentralizacją i administracyjno-terytorialną reforma, to od 9 marca do 24 maja 2015 roku posłowie przyjęli tylko jedną ustawę, 3 projekty ustaw – w pierwszym czytaniu i złożyli 31 projekt ustawy.

Tak została zatwierdzoną Radą Najwyższą i podpisana przez prezydenta ustawa “O zmianie niektórych aktów prawnych Ukrainy w sprawie decentralizacji uprawnień w dziedzinie kontroli architektoniczno-budowlanej i udoskonalenia prawodawstwa planowania miejskiego”, która wejdzie w życie z dniem 1 września 2015 r.

Завантажити (PDF, Невідомий)

Коментарі