Zestaw narzędzi dla zapobiegania korupcji w organach lokalnej władzy państwowej i samorządzie lokalnym

0

Jednym z ważnych aspektów współczesnej polityki prawnej w Ukrainie jest reforma systemu zapobiegania i zwalczania korupcji, przestępstw popełnianych przez urzędników, upoważnionych do wykonywania funkcji państwowych lub samorządu lokalnego, a także zagrożenie dla społeczeństwa i bezpieczeństwa narodowego Ukrainy. Sukces w tym procesie jest warunkiem wstępnym dla tworzenia zaufania obywateli do rządu, wzrost potencjału gospodarczego Ukrainy, dobrobytu ludności.

Kluczem do minimalizacji korupcji jest zapewnienie odpowiedniego poziomu wiedzy na temat prawodawstwa antykorupcyjnego wśród przedstawicieli organów władzy państwowej i samorządów lokalnych oraz zwykłych obywateli. Z jednej strony taka wiedza przyczynia się do efektywnego funkcjonowania zapobiegawczych mechanizmów antykorupcyjnych ustawionych przez prawo, a z drugiej – zwiększa poziom świadomości prawnej wśród obywateli, zmniejszając ryzyko naruszenia ich podstawowych praw i wolności w życiu codziennym, a także przyczynia się do zmniejszenia poziomu tolerancji korupcji w społeczeństwie.

383673559

Organizacja pozarządowa “Europejski Dialog” w ramach projektu “Zapobiegania korupcji w działalności władz publicznych”, który został sfinansowany przez program „Granty demokratyczne” Ambasady Stanów Zjednoczonych w Ukrainie, zorganizowała szereg działań mających na celu zwiększenie kompetencji państwowych urzędników i przedstawiciel samorządów w dziedzinie znajomości przepisów antykorupcyjnych i współpracy z organizacjami pozarządowymi w tym kierunku.

Ten zestaw narzędzi stworzono w wyniku dyskusji i warsztatów, które odbyły się w ramach Projektu:

Завантажити (PDF, Невідомий)

Zestaw narzędzi został sfinansowany przez program „Granty demokratyczne” Ambasady Stanów Zjednoczonych w Ukrainie. Publikacja wyraża jedynie poglądy autora i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem rządu Stanów Zjednoczonych

Коментарі