Wzmocnienie zrównoważonego rozwoju regionalnego poprzez współpracę władz i społeczności lokalnych obwodu lwowskiego

0

Proponowany zbiór materiałów “Wzmocnienie zrównoważonego rozwoju regionalnego poprzez współpracę władz i wspólnot lokalnych obwodu lwowskiego” zapoznaje czytelników z wynikami działalności “Programu obwodowego konkursu mikro-projektów rozwoju lokalnego na lata 2011-2015” i ma na celu pokazać pozytywne doświadczenie realizacji poszczególnych mikro-projektów i Programu w całości.

W materiałach publikacji zostały szczegółowo przeanalizowane mechanizmy wdrażania i finansowania “Programu obwodowego konkursu mikro-projektów rozwoju lokalnego “, mechanizmy współpracy z innymi programami obwodowymi: “Program oszczędności energii dla sektora budżetowego obwodu lwowskiego na lata 2010-2015” oraz “Program rozwoju edukacji obwodu lwowskiego na lata 2013-2016 “. Doświadczenie realizacji Programu w latach 2011-2012 również pozwolił uregulować szereg procedur w celu poprawy procesu planowania i realizacji mikroprojektów i wypracować zalecenia w celu poprawy programów na 2013 r. Materiały te zostały przedstawione w zbiorze.

Publikacja ta jest oparta na wynikach ukraińsko-polskiego projektu “Wzmocnienie zrównoważonego rozwoju regionalnego poprzez współpracę władz i społeczności lokalnych obwodu lwowskiego ” i zawiera napracowania polskich i ukraińskich ekspertów na temat europejskiego doświadczenia rozwoju regionalnego, zasad przejrzystego zarządzania, tworzenie partnerstw miedzy kluczowymi podmiotami rozwoju terytorialnego.

Zbiór materiałów przeznaczony jest dla pracowników organów władzy lokalnej i władzy wykonawczej, społecznych działaczy i wolontariuszy; przedstawicieli organizacji pozarządowych; studentów i nauczycieli akademickich oraz wszystkich zainteresowanych rozwojem regionalnym.

Projekt jest współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2012 r.

Publikacja wyraża wyłącznie poglądy autora i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

Завантажити (PDF, Невідомий)

Завантажити (DOC, Невідомий)

Коментарі