Транскордонне співробітництво Львівщини в умовах реформування державної політики регіонального розвитку

0

Політика транскордонної співпраці відіграє важливу роль в регіональному розвитку Львівщини. Однак до сьогодні її потенціал не використовується в повній мірі. Однією із ключових причин цього можна вважати той факт, що політика регіонального розвитку Львівщини, як і Україні в цілому, не розглядала транскордонну співпрацю, як свою складову, та ігнорувала її роль, як одного з ефективних інструментів регіонального розвитку.

В умовах децентралізації і реформування усіх сфер суспільного життя в Україні, в тому числі державної політики регіонального розвитку, постала необхідність виробити нові підходи щодо формування і реалізації політики транскордонної співпраці Львівщини.

Для аналізу були використані матеріали відповідних аналітичних досліджень у сфері регіонального розвитку, транскордонної співпраці, децентралізації та нормативно-правові документи 2015-2016 років. Це дало змогу сформулювати ключові зміни в підході формування та реалізації державної політики регіонального розвитку в Україні, а також проаналізувати основні фактори впливу на політику транскордонної співпраці Львівщини. Відповідно була запропонована нова модель політики транскордонного співробітництва у Львівській області, суть якої полягає в тому, що політика транскордонної співпраці є складовою частиною політики регіонального розвитку області. Її ключові характеристики полягають в такому:

  • політика транскордонного співробітництва, як стратегічна ціль «Відкриті кордони» Стратегії розвитку Львівщини до 2020 року (надалі – Стратегія), наскрізною лінією проходить крізь інші стратегічні цілі;
  • реалізація політики транскордонного співробітництва здійснюється через конкретні проекти Плану реалізації Стратегії;
  • департамент економічної політики Львівської обласної державної адміністрації є відповідальним за політику регіонального розвитку області, яка включає міжнародну технічну допомогу та транскордонне співробітництво, а також на першому етапі реформування відіграє роль координатора роботи інших ключових суб’єктів регіонального розвитку, в подальшому ж делегує частину повноважень новоствореній Агенції регіонального розвитку.

Відповідно до обраної моделі, дослідженням пропонуються адресні рекомендації щодо її впровадження у 2016-2017 роках, зокрема:

  1. Відповідно до п’яти стратегічних цілей Стратегії розвитку Львівщини до 2020 року створити 5 робочих груп для розробки проекту Плану реалізації Стратегії на 2016-2018 роки для його ухвалення Львівською обласною радою в найкоротші терміни.
  2. Департаменту економічної політики Львівської облдержадміністрації узгодити проекти Плану реалізації Стратегії із заходами/проектами регіональних програм; переліком проектів Стратегії транскордонного співробітництва Люблінського воєводства, Львівської області, Волинської області та Брестської області на 2014-2020 роки; планами соціально-економічного розвитку об’єднаних територіальних громад.
  3. Департаменту міжнародної технічної допомоги та міжнародного співробітництва Львівської облдержадміністрації переглянути механізм взаємодії Порядку співфінансування проектів міжнародної технічної допомоги з обласного бюджету із регіональними програмами Плану реалізації Стратегії на 2016-2018 роки.
  4. Керівництву Львівської облдержадміністрації розглянути можливість перерозподілу функціональних обов’язків між департаментом економічної політики і департаментом міжнародної технічної допомоги та міжнародного співробітництва в частині відповідальності за політику транскордонної співпраці та делегування частини повноважень щодо політики регіонального розвитку новоствореній Агенції регіонального розвитку.
  5. Львівській обласній раді спільно із Львівською облдержадміністрацією сприяти якнайшвидшому створенню Агенції регіонального розвитку за участю Офісу реформ та провідних недержавних інституцій, які працюють у сфері регіонального розвитку.
  6. Львівській обласній раді, за участі експертів міжнародних програм та аналітичних центрів, провести моніторинг та оцінку регіональних програм розвитку на предмет узгодження їх заходів/проектів із пріоритетами програм міжнародної технічної допомоги та Державного фонду регіонального розвитку. На основі цього підготувати відповідні зміни до програм на 2017 рік.

Детальніше про це у аналітичній записці Олександра Софія та Тараса Баранецького:

Завантажити (PDF, 540KB)

 

Коментарі