Analiza polityki wsparcia społeczności lokalnych w ramach polityki rozwoju regionalnego w obwodzie lwowskim

0

Na obecnym etapie reformowania wszystkich sfer życia publicznego w Ukrainie, zwłaszcza reformy samorządu lokalnego i systemu administracyjno-terytorialnego, dramatycznie zwiększa rola polityki wsparcia społeczności lokalnych i instrumentów dla jej realizacji, w szczególnie ważną rolę odgrywają programy rozwoju regionalnego, które mogą zapewnić synergie zasobów państwa, społeczności, organizacji pozarządowych, biznesu i międzynarodowej pomocy technicznej dla skutecznej realizacji reformy.

Jednym z najbardziej efektywnych narzędzi rozwoju regionalnego, który sprawdził się w ostatnich latach stał się „Program obwodowego konkursu mikro-projektów rozwoju lokalnego na lata 2011-2015”.

Przeprowadziliśmy to badanie dla “Programu obwodowego konkursu mikro-projektów rozwoju lokalnego na lata 2016-2020”.

Завантажити (PDF, Невідомий)

Коментарі