Analiza zasobów międzynarodowej pomocy technicznej, przydatnych dla ukraińskich beneficjentów

0

Międzynarodowa współpraca finansowa i techniczna z państwami i organizacjami międzynarodowymi jest źródłem i narzędziem rozwoju gospodarczego Ukrainy. Ukraina współpracuje z dawcami międzynarodowej pomocy technicznej (MPT), jako państwo-partner, na podstawie Deklaracji Paryskiej na temat Skuteczności Pomocy z dnia 2 marca 2005 roku, którą Ukraina podpisała 19 kwietnia 2007. Dla Ukrainy, MPT jest stabilnym źródłem długoterminowego finansowania priorytetowych projektów rozwojowych, wdrażania reform strukturalnych, stworzenia możliwości dostępu do najlepszych międzynarodowych praktyk, standardów i profesjonalnej ekspertyzy projektów.

Podstawowe ramy organizacyjne i prawne działalności MPT w Ukrainie są obecnie uregulowane 21-ą międzynarodową umową ramową i międzynarodowymi umowami dotyczącymi realizacji programów współpracy w różnych dziedzinach. Cele i zadania pomocy wsparcia uzgodnione są zarówno na poziomie międzyrządowym, jak i międzyinstytucjonalnym.

Jakie programy MPT działały w Ukrainie poprzednio i jakie są dostępne teraz – zobaczcie w opracowaniu “Europejskiego Dialogu”.

Завантажити (PDF, Невідомий)

Коментарі