Plan działania na rzecz reformowania NGO “Europejski Dialog ” na lata 2015-2016

0

Krótki opis: dwuletni projekt ma na celu wspieranie rozwoju instytucjonalnego NGO “Europejski Dialog” na podstawie “Strategii rozwoju organizacji do roku 2020” oraz “Planu rozwoju organizacyjnego na lata 2015-2016”.

W ramach projektu w przeciągu dwóch lat:

  • Organizacja zostanie stwierdzona jako think tank.
  • Zmodernizowano system zarządzania Organizacją.
  • Działalność Organizacji zostanie zabezpieczona zgodnie z “Strategią rozwoju organizacji do roku 2020”.
  • Wejdą w życie nowe zasady – zapobieganie konfliktom interesów, przestrzeganie zasady równości szans płci i brak dyskryminacji.
  • Zoptymalizowana struktura zarządzania i operacyjnej działalności Organizacji.
  • Skorygowano system świadczenia usług płatnych, w pierwszej kolejności – w dziedzinie badań analitycznych.
  • Wzmocniono stabilność finansową Organizacji.
  • Wzmocniono przejrzystość Organizacji.
  • Zabezpieczono skuteczny system zarządzania finansowego.

Produkty analityczne “Europejskiego Dialogu” będą obejmować tematy współpracy transgranicznej, decentralizacji i e-zarządzenia. Zostaną one umieszczone w publicznym dostępie na stronie internetowej dialog.lviv.ua

Pracownicy NGO “Europejski Dialog” w ramach projektu będą mogli rozwinąć swoje kompetencje poprzez liczne szkolenia, które zostaną zorganizowane jak przez Międzynarodową Fundację “Odrodzenie”, tak i samym “Europejskim Dialogiem”.

W ciągu dwóch lat będę trwała wymiana doświadczeniami z zagranicznymi think tankami podczas stażów dla analityków i podczas wyjazdów edukacyjnych do Polski, Gruzji i Słowacji.

Wsparcie ofiarodawców zezwoli również załączyć do działalności organizacji wielu ekspertów zewnętrznych, co znacznie wzmocni zdolność organizacyjną.

Całkowity budżet projektu: $ 195.000

SIDA_oldTTFIRF

Projekt realizowany w ramach programu “Inicjatywa na rzecz rozwoju think tanków w Ukrainie”, organizowana przez Międzynarodową Fundację “Odrodzenie” we współpracy z Fundacją Think Tank (TTF) oraz Ambasadą Szwecji w Ukrainie (SIDA).

Коментарі