Formowanie zdolnych wspólnot terytorialnych

0

1 kwietnia 2014 roku Rada Ministrów Ukrainy zatwierdziła koncepcję reformowania samorządu lokalnego i organizacji władzy terytorialnej w Ukrainie, która określa kierunki, terminy i mechanizmy powstawania efektywnego samorządu lokalnego i organizacji władzy terytorialnej. Według zatwierdzonego dokumentu, reforma opiera się na stworzeniu zdolnej podstawowej jednostki samorządu terytorialnego oraz przeniesieniu do niej maksymalnie możliwej ilości uprawnień i środków finansowych.

Pierwszym etapem formowania zdolnej podstawowej jednostki samorządu terytorialnego jest proces dobrowolnego zrzeszenia wspólnot terytorialnych, który rozpoczął się w Ukrainie po przyjęciu odpowiedniej ustawy. W procesie dobrowolnego zrzeszenia jest bardzo ważne dokładnie określić zdolność potencjalnie zrzeszonych wspólnot pod względem dostępności odpowiedniej infrastruktury, personelu i wystarczającej ilości środków finansowych niezbędnych do wykonania “rozszerzonych” uprawnień.

W dokumencie przedstawiono przykład ewaluacji zdolności potencjalnie zrzeszonej wspólnoty w fazie planowania konfiguracji takiego zrzeszenia. Pilotażową wspólnota w tym badaniu jest potencjalnie zrzeszona Tartakivska wspólnota Sokalskiego rejonu, obwodu lwowskiego. Interesującym faktem jest to, że obszar potencjalnej wspólnoty zbiega się z terytorium Tartakivskego okręgu edukacyjnego.

Badania zostały zaprezentowane 30 kwietnia 2015 roku na seminarium w Sokalu dla głów samorządów terytorialnych Sokalskiego rejonu.

Завантажити (PDF, Невідомий)

Коментарі