Konkurs regionalny inicjatyw społecznych: potrzeba zmian

0

Nowy program “Obwodowy konkurs mikro-projektów rozwoju lokalnego na lata 2016-2020”, który rozpoczął się w obwodzie lwowskim w 2016 roku, był logiczną kontynuacją podobnego programu na lata 2011-2015. Wady i słabe strony poprzedniego programu zostały wzięte pod uwagę przy opracowywaniu nowego programu.

Jednak ze względu na gwałtowny wzrost skali programu na lata 2016-2020 (budżet, liczba uczestników) nowe wady zostały zidentyfikowane, szczególnie w zakresie procedur składania wniosków, oceny wniosków i wyboru mikro-projektów.

Analiza powyższych wad w tym badaniu pozwoliła sformułować odpowiednie wnioski i zalecenia dla Lwowskiej rady obwodowej co do potrzeby zmian w aktualnej wersji programu, a mianowicie:

  1. Dokonać zmian w Programie na podstawie konkretnych propozycji zawartych w tabeli porównawczej.
  2. Zainicjować szeroką publiczną dyskusję na temat proponowanych zmian, w tym – przy pomocy oficjalnych stron internetowych regionalnych i rejonowych rad i administracji państwowych, samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych
  3. Przedstawić nowe wydanie Programu na zatwierdzenie komisji Lwowskiej rady obwodowej, a następnie – poddać go pod głosowanie na kolejnym posiedzeniu Lwowskiej rady obwodowej.

Więcej informacji na temat propozycji zmian do programu “Obwodowy konkurs mikro-projektów rozwoju lokalnego na lata 2016-2020” w notatce analitycznej Oleksandra Sofija, Ivana Sobka i Oleny Gvozdyk (w języku ukraińskim):

Завантажити (PDF, 830KB)

Коментарі