Reforma terytorialna w Ukrainie: analiza okresowa procesu zatwierdzania planów perspektywicznych formowania zdolnych wspólnot terytorialnych

0

WUkrainie na przełomie maja i w ciągu czerwca zintensyfikował się proces wdrażania reformy terytorialnej. W każdym obwodzie zostały utworzone Biura Reform, jednym z zadań których było wypracowanie planów perspektywicznych formowania zdolnych wspólnot terytorialnych. W tym celu odbył się szereg spotkań i konsultacji z przedstawicielami samorządów i wspólnot oraz posiedzenia rad obwodowych, na których radni rozpatrywali i zatwierdzali pewne warianty planów perspektywicznych.

W rezultacie tej działalności, na dzień 30 czerwca 2015 roku plany perspektywiczne zostały zatwierdzone w 13 radach obwodowych (Winnicka, Wołyńska, Dniepropetrowska, Żytomierska, Mikołajowska, Połtawska, Rówieńska, Sumska, Chersońska, Chmielnicka, Czerkaska, Czernihowska) oraz w dwóch administracjach cywilno-wojskowych (Doniecka, Ługańska). Jeszcze w dwóch obwodach plany perspektywiczne zostali zatwierdzone częściowo (Odeska, Iwanofrankiwska).

Завантажити (PDF, Невідомий)

Коментарі