Wyniki pierwszych 100 dni działalności Rady Najwyższej Ukrainy VIII kadencji

0

Decentralizacja: Wyniki pierwszych 100 dni działalności Rady Najwyższej Ukrainy VIII kadencji w zakresie reformy administracyjno-terytorialnej

Podczas pierwszych stu dni swej działalności Rada Najwyższa Ukrainy VIII kadencji zatwierdziła, a prezydent podpisał 5 ustaw związanych z decentralizacją władzy. Te ustawy były pierwszym krokiem, który zacznie proces reformowania ustroju samorządowego i administracyjno-terytorialnego oraz uruchomi mechanizm decentralizacji władzy.

Tak, ustawa „O podstawach polityki regionalnej państwa”, która stwierdza, że polityka regionalna państwa jest realizowana w oparciu o zasadę subsydiarności – przeniesienie władzy na najniższy szczebel zarządzania.

Przyjęta ustawa „O dobrowolnych zrzeszeniach wspólnot terytorialnych”, uruchomiła w Ukrainie proces dobrowolnego zrzeszenia wspólnot terytorialnych, który jest pierwszym elementem reformy administracyjno-terytorialnej.

Przyjęta również Ustawa budżetowa na rok 2015, która przewiduje wzmocnienie podstawy finansowej samorządu terytorialnego, ustawa ”O poprawkach kodeksu budżetowego Ukrainy (w sprawie reformy stosunków między budżetowych)”, która przewiduje zwiększenie budżetowej i finansowej niezależności budżetów lokalnych oraz zachęcenie do dobrowolnego zrzeszenia wspólnot terytorialnych, także ustawa „O poprawkach do kodeksu podatkowego Ukrainy i ustaw Ukrainy (dotyczących reformy podatkowej)”, ma również na celu poszerzenie bazy finansowej samorządu.

Завантажити (PDF, Невідомий)

Коментарі