Zapobiegania korupcji w działalności władz publicznych

0

Projekt “Zapobiegania korupcji w działalności władz publicznych” ma na celu podniesienie kompetencji urzędników i pracowników zakładów karnych w dziedzinie znajomości przepisów antykorupcyjnych, wzmocnienie współpracy w zakresie działań antykorupcyjnych między organizacjami pozarządowymi i władzą. W ramach Projektu przeprowadzono szereg treningów, ankietowań, okrągłych stołów dla urzędników, pracowników zakładów karnych i przedstawicieli organizacji pozarządowych, zostały opracowane i opublikowane praktyczne zalecenia.

W ramach Projektu zrealizowano następujące działania:

  • pięć jednodniowych szkoleń dla urzędników lokalnej administracji państwowej w obwodzie lwowskim (w tym urzędnicy upoważnieni do wykrycia i zapobiegania korupcji) i pracowników zakładów karnych na temat: “Ważne aspekty zwalczania korupcji w lokalnej administracji państwowej” (15-17 uczestników na każdym treningu, łącznie 75-85 uczestników);
  • jednodniowe szkolenie dla przedstawicieli organizacji pozarządowych działających w dziedzinie zapobiegania korupcji na temat “Zapobieganie korupcji: możliwości dla społeczeństwa” (15 uczestników);
  • okrągły stół “Mechanizmy współpracy organizacji pozarządowych i lokalnej administracji państwowej w walce z korupcją” na temat współpracy organizacji pozarządowych i lokalnej administracji państwowej w zakresie działań antykorupcyjnych (20 uczestników);
  • końcowy jednodniowy trening (20 uczestników);
  • ankietowanie urzędników na temat pojęcia konfliktu interesów, polityk i praktyk antykorupcyjnych w instytucjach, w których oni pracują (65 respondentów);
  • opracowanie i opublikowane praktycznych zaleceń dotyczących zapobiegania korupcji w lokalnej administracji państwowej (300 egzemplarzy).

Cel projektu: zapewnienie skuteczności wykrywania i zapobiegania korupcji poprzez podniesienie kompetencji urzędników, pracowników zakładów karnych, przedstawicieli organizacji pozarządowych w dziedzinie znajomości przepisów antykorupcyjnych oraz poprzez udział społeczeństwa w sprawie zwalczania korupcji.

Zadania projektu:

  1. Doskonalenie kompetencji pracowników zakładów karnych i urzędników pełniących funkcji kontrolne.
  2. Zapewnienie udziału społeczeństwa w zwalczaniu korupcji.
  3. Wzmocnienie współpracy organizacji pozarządowych i lokalnej administracji państwowej.
  4. Informowanie opinii publicznej na temat działań antykorupcyjnych.

Całkowity budżet projektu: $ 8372


Projekt został sfinansowany przez program „Granty demokratyczne” Ambasady Stanów Zjednoczonych w Ukrainie

Коментарі