Transgraniczny polsko-ukraiński młodzieżowy wolontariacki program “Forty – śladami pamięci”

0

Tytuł Projektu: Transgraniczny polsko-ukraiński młodzieżowy wolontariacki program “Forty – śladami pamięci”

Miejsce obozów wolontariackich:

Obóz w Ukrainie: Mościska, Popowyczi
Obóz w Polsce: Przemyśl

Czas trwania: 10 dni.

Terminy obozów wolontariackich:

Obóz w Ukrainie: 04-14 lipca 2014.
Obóz w Polsce: 18-28 sierpnia 2014.

Krótki opis Projektu:

Na terytorium obecnej Wschodniej Polski i Zachodniej Ukrainy (z Przemyśla do Popowycz) leży pas unikalnych fortów wojskowych zbudowany pod koniec XIX wieku. Te forty były kluczowym elementem obrony Twierdzy Przemyskiej w czasach I wojny światowej. W obecnej historycznej i symbolicznej formie forty mają wielkie perspektywy aby stać się atrakcyjnym obiektem turystycznym na skalę europejską, odzwierciedlając ideę zrozumienia, tolerancji i wzajemnego poszanowania. Na szczególną uwagę zasługują cmentarzy wojskowe z I wojny światowej, które znajdują się na terenie fortów. Tu rozdzielnie pochowani są rosyjscy, austriaccy, niemieccy, ukraińscy żołnierze, którzy walczyli między sobą i zmarli w bratobójczej wojnie.

Praca wolontariusza może naprawdę pomóc w zachowaniu i restauracji fortów oraz w uporządkowaniu cmentarzów wojskowych.

W trakcie realizacji Projektu wolontariusze będą pracować na następujących obiektach:

  • forty na terytorium Ukrainy: №5, 8 i 11 w Popowyczi
  • forty na terytorium Polski: Fort II – Jaksmanice, Fort IV – Optyń (wieś Pikulice), Fort VIII – Łętownia (wieś Kuńkowce), Fort XI – Duńkowiczki (wieś Duńkowiczki), Fort XIII – San Rideau (Przemyśl), Fort XV – Borek (Przemyśl)
  • cmentarze wojskowe w Polsce: austriackiej, niemieckiej i rosyjskiej armii w pobliżu miejscowości Bircza i armii ukraińskiej w Przemyślu.

Cel Projektu:

Wzmocnienie międzynarodowej atrakcyjności turystycznej fortów i cmentarzy wojskowych z I wojny światowej oraz wzmocnienie kulturowych i historycznych więzi między mieszkańcami regionów przygranicznych Polski i Ukrainy poprzez realizację transgranicznego polsko-ukraińskiego programu młodzieżowego wolontariatu.

Zadania Projektu:

  • uporządkowanie terytorium fortów w Polsce (koło Przemyśla) i w Ukrainie (koło Popowycz, mościskiego rejonu);
  • uporządkowanie grobów i kaplic na terenie fortów: żołnierzy austriackich w Bircza (Polska), żołnierzy niemieckich w Bircza (Polska) żołnierzy rosyjskich w Przemyślu (Polska), żołnierzy ukraińskich w Przemyślu (Polska);
  • zorganizować muzeum na terenie fortów w miejscowości Popowyczi (Ukraina) oraz wielojęzyczną ekspozycje;
  • stworzenie produktów promujących forty i cmentarze wojskowe (foto-prezentacja, broszura) w w języku angielskim, polskim, ukraińskim i niemieckim;
  • promowanie idei wolontariatu wśród młodych ludzi z regionów przygranicznych Polski i Ukrainy;
  • wdrożenie szeregu działań w celu przezwyciężenia stereotypów politycznych, kulturowych i narodowych.

Kryteria doboru wolontariuszy:

Z każdego kraju (Polska, Ukraina) zostaną zaproszeni 8 wolontariuszy. Po 16 osób w obozie. W wieku 18-25 lat. Pożądane jest zainteresowanie historią i kulturą Europy Środkowej i Ukrainy. Wolontariusze muszą umieć posługiwać się angielskim lub polskim i ukraińskim na średnim poziomie konwersacyjnym.

Wolontariusze muszą mieć ważny paszport i wizę Schengen lub krajową (Polską).

Program poznawczy w obozach:

Organizatorzy oferują program poznawczy:

– Wycieczka do Lwowa i Przemyśla (udział w obchodach dnia miasta).
– Zwiedzanie zamku w Krasiczynie (Polska) i zamków obwodu lwowskiego.
– Przegląd najlepszych filmów, dobra muzyka, spotkanie z liderami społecznymi i kulturowymi.
– Wspólne imprezy.

Wolontariusze będą mieszkać w dobrych warunkach (komfortowe pokoje z 2-3 łóżkami) w hotelu z trzema posiłkami dziennie. Koszty zakwaterowania, posiłków i koszt podróży uczestników są objęte budżetem Projektu.

Prace na obiektach będą odbywać się w godzinach porannych. Po obiedzie w obozie odbędą się spotkania z ciekawymi ludźmi, praca nad mikro-projektami i czas wolny.

Wolontariusze mogą zgłaszać się jak na jeden z obozów, tak i na obu!

 Warunki zgłoszenia:

Krótki życiorys i list motywacyjny.

Pamiętajcie, aby wskazać, w którym z obozów chcielibyście wziąć udział!

Osoba do kontaktu: Oleg Yaskiv

Telefon: +38 067 255 23 01

e-mail: oleh.yaskiv@gmail.com

Ostateczny termin zgłaszania: 30 czerwiec 2014

Коментарі