Сприяння розвитку культури в Україні: дослідження зв’язків культурно-мистецької сфери та туристичної привабливості територій

0

Публікуємо продукт, над яким наша команда працювала впродовж п’яти міяців – аналітичне дослідження “Сприяння розвитку культури в Україні: дослідження зв’язків культурно-мистецької сфери та туристичної привабливості територій”, проведеного за фінансової підтримки Українського культурного фонду.

Україна започаткувала державну регіональну політику, засновану на європейських цінностях, засадах демократії та національної єдності, орієнтовану на підвищення економічних та соціальних стандартів життя кожного громадянина. Станом на сьогодні всі області України і значна частина муніципалітетів та об’єднаних територіальних громад вже затвердили свої Стратегії розвитку до 2027 року, через які червоною ниткою проходять пріоритети розвитку туризму та культури, а особливо культурно-креативних індустрій, як значимих економічних чинників розвитку територій і країни в цілому.

Мета пропонованого дослідження – покращення політики сприяння розвитку культури в Україні шляхом системного аналізу зв’язків культурно-мистецької сфери та туристичної привабливості територій на прикладі Львівської області і міста Львова та оцінки перспективних напрямків їх подальшого розвитку.

Дослідження складається із шести розділів, які вибудовані у логічній послідовності, і кожна попередня тема служить основою для кращого розуміння наступної. Так, розділ «Вступ. Філософія дослідження» ставить собі за мету дати короткий огляд існуючих на сьогодні поглядів та ідей щодо взаємозв’язків культури і туризму. Розділ «Визначення зон спільних інтересів» носить достатньо технічний характер і призначений для конкретизації елементів зон взаємного інтересу культурно-мистецької сфери та туристичної привабливості території. Розділ також цікавий тим, що надає короткий перелік всіх офіційних документів в галузях культури і туризму, легалізованих впродовж останніх 5-ти років. Розділ «Аналіз зв’язків» є ключовим і деталізує взаємозв’язки культурно-мистецької сфери і туристичної привабливості території. Аналіз, здійснений на трьох рівнях – національному, регіональному (Львівська область) та муніципальному (місто Львів). На кожному із цих рівнів аналізуються такі компоненти: законодавче поле, міжнародні угоди, інституційне забезпечення, стратегічні документи, інструменти впровадження та джерела фінансування. З огляду на значний масив інформації та для більш зрозумілого викладу матеріалів була використана модель матриці, яка чітко структурує інформацію і містить відповідні проміжні та узагальнені висновки по кожному елементу матриці. Значна частина матеріалів винесена у додатки.

Для більш глибокого розуміння результатів аналізу було також проведено фокус-групу з представниками основних зацікавлених сторін, круглий стіл в одній із об’єднаних громад Львівщини, а також публічне обговорення у форматі «Дебати» за темою: «Культура і туризм в умовах COVID-19: нові реалії», що дозволило уточнити низку питань на основі особистого досвіду учасників та бачення подальших перспектив. Розділ «Аналіз зовнішніх факторів» відображає вплив чинників, які можуть бути значно потужнішими, ніж національні чи регіональні процеси, і на які вони можуть суттєво впливати. У цьому розділі здійснено аналіз факторів впливу, що проявилися впродовж останніх років і радикально змінили і змінюють ситуацію не тільки в Україні, а й у цілому світі. Розділ «Феномен Львова» дещо вибивається із загального, досить формалізованого, контенту дослідження. Його основним завданням стало переосмислення питання, що є феноменом Львова, як він проявляється сьогодні в умовах пандемії COVID-19 і чим він може бути корисним для майбутнього міста і регіону. Розділ «Характерні практики» служить для практичної демонстрації окремих ключових тез попередніх розділів. При цьому, на відміну від більшості позитивних практик, якими насичені інформаційні мережі, пропоновані практики достатньо глибоко висвітлюють як позитивні, так і негативні сторони процесів, містять висновки, що дає можливість менеджерам від культури і туризму «приміряти» досвід інших до своїх умов.

За висновками кожного із розділів дослідження було сформульовано узагальнені висновки, які і завершують дослідження. Як правило, будь-яке дослідження містить рекомендації для того, щоб зацікавлені особи могли ними користуватись при розробці відповідних документів – стратегій, програм розвитку, конкретних проєктів. Однак, у нашому випадку стався «збій» –  поява і поширення пандемії COVID-19. Це виклик, виклик для всього світу, і до нього не готові ще ні суспільні, ні політичні актори, а в нашому випадку – культурні інституції та туристичні організації, які, можливо, сподіваються, що пандемія завершиться і все стане знову на свої місця. Не стане. Однак, на сьогодні складно прогнозувати подальші перспективи розвитку всіх сфер суспільного життя, у тому числі галузей культури і туризму. Регулярно міжнародні експертні групи публікують сценарії розвитку подій, які достатньо динамічно змінюються і більш-менш точні припущення можна буде давати лише у 2021-му році. Тому в цьому дослідженні ми обмежились лише фіксацією наявного стану речей, який допоможе зрозуміти, що ми маємо та на чому стоїмо. І цей фактаж послужить основою для модифікування зацікавленими особами наявних пропозицій, а радше – для розробки принципово нових.

Незабаром також опублікуємо коротку верію дослідження, яка, крім того, побачить світ і у друкованому вигляді.

Читати дослідження:

Завантажити (PDF, 3.83MB)

 

Коментарі