Планування розвитку громадських організацій Львівщини

0

ГО «Європейський діалог» продовжує роботу над розробкою стратегій розвитку громадських організацій Львівщини, спільно із якими ми втілюємо проект «Мобілізація місцевих ОГС для вирішення викликів воєнного стану Львівщини», який підтримується Ініціативою секторальної підтримки громадянського суспільства – ІСАР «Єднання» та Агентством США з міжнародного розвитку USAID.

Частина громадських організацій, які беруть участь у проекті, уже визначилися з ключовими елементами стратегічних документів. Так, громадська організація «Спілка без імені», м. Броди, визначила своїми завданнями до 2020 року:

 1. Координація моральної і матеріальної допомоги в ділянці солідарності гуманітарних, соціальних, харитативних, релігійних і оздоровчих ініціатив;
 2. Діяльність спрямована на підтримку сімей військовослужбовців.
 3. Сприяння соціальній реабілітації малозабезпечених, інвалідів та інших осіб, які потребують піклування;
 4. Надання матеріальної та соціально-харитативної допомоги дітям-сиротам, хворим, інвалідам, особам похилого віку, багатодітним сім’ям і всім знедоленим, які мають потребу в цій допомозі;
 5. Сприяння реалізації державної програми захисту материнства і дитинства в Україні;
 6. Сприяння забезпеченню хворих, інвалідів і одиноких людей похилого віку медикаментами і товарами першої необхідності;
 7. Надання матеріально-харитативної допомоги жертвам репресій;
 8. Сприяння державним службам соціального захисту населення по пом’якшенню наслідків безробіття;
 9. Усестороння пропаганда тверезості та здорового способу життя;
 10. Сприяння міжнародному співробітництву християнських і благодійних організацій;
 11. Сприяння запровадженню в сучасні методики освіти та виховання молоді принципів духовної та християнської моралі;
 12. Сприяння організації та проведенню бесід, гуртків, дискусій, літературних та музичних вечорів, бібліотек, спортивних заходів;
 13. Сприяння проведенню виховної роботи та поширення християнської моралі із використанням засобів масової інформації, видання інформаційних буклетів та листівок;
 14. Підтримка розвитку охорони здоров’я, соціального захисту, освіти, науки і культури;
 15. Захист і охорона навколишнього природного середовища.

Благодійний фонд Команди «Твори добро» визначився із основною метою – провадження благодійної діяльності у таких сферах: 1) освіта; 2) охорона здоров’я; 3) екологія, охорона довкілля та захист тварин; 4) запобігання природним і техногенним катастрофам та ліквідація їх наслідків, допомога постраждалим внаслідок катастроф, збройних конфліктів і нещасних випадків, а також біженцям та особам, які перебувають у складних життєвих обставинах; 5) опіка і піклування, законне представництво та правова допомога; 6) соціальний захист, соціальне забезпечення, соціальні послуги і подолання бідності: 7) культура та мистецтво, охорона культурної спадщини; 8) наука і наукові дослідження; 9) спорт і фізична культура; 10) права людини і громадянина та основоположні свободи; 11) розвиток територіальних громад; 12) розвиток міжнародної співпраці України; 13) стимулювання економічного росту і розвитку економіки України та її окремих регіонів та підвищення конкурентоспроможності України; 14) сприяння здійсненню державних, регіональних, місцевих та міжнародних програм, спрямованих на поліпшення соціально-економічного становища в Україні.

Агенція місцевого економічного розвитку «Надбужжя» визначила свої Бачення та Місію:

Бачення:

АМЕР Надбужжя одна з найуспішніших агенцій розвитку у Львівській області. Агенція користується авторитетом і має широкі зв’язки. У ній працюють успішні, творчі, креативні люди. Агенція розробляє та реалізовує проекти, що суттєво покращують соціально-економічне становище регіону. Агенція є самоокупною та незалежною організацією. Агенція має мережу контактів у державних органах, організаціях, в тому числі міжнародних та закордонних. Основний принцип роботи АМЕР Надбужжя – налагодження трьохстороннього діалогу між владою, громадою і бізнесом для реалізації стратегій соціально-економічного розвитку громад.

Місія:

Місія АМЕР Надбужжя є підвищення якості життя людей, створення умов для їх самореалізації та розвиток бізнес середовища через впровадження програм та проектів.

У найближчих планах – остаточне затвердження стратегій розвитку десяти громадських організацій Львівщини, що беруть участь у проекті.

Ця публікація створена ГО «Європейський діалог» за підтримки ІСАР Єднання у межах проєкту «Ініціатива секторальної підтримки громадянського суспільства», що реалізується ІСАР  Єднання у консорціумі з Українським незалежним центром політичних досліджень (УНЦПД) та Центром демократії та верховенства права (ЦЕДЕМ) завдяки щирій підтримці американського народу, наданій через Агентство США з міжнародного розвитку. Зміст публікації не обов’язково відображає погляди ІСАР Єднання, погляди Агентства США з міжнародного розвитку або Уряду США.
Проект реалізується за сприяння проєкту USAID «Інституційна підтримка інфраструктурних ОГС для посилення спроможностей громадянського суспільства України» 2023, що виконується в межах міжнародної технічної допомоги «Ініціатива секторальної підтримки громадян суспільства», що реалізується Громадською організацією «Ініціативний центр сприяння активності та розвитку громадського почину «Єднання» на підставі Угоди про співпрацю No72012119СА00003 між Громадською організацією «Ініціативний центр сприяння активності та розвитку громадського почину «Єднання» і Агентством США з міжнародного розвитку (USAID).
Коментарі